Styremedlemmer INL våren 2003

Fast vitenskapelig personale (01.01.2003 - 31.12.2006)

 • Hans H. Skei (instituttstyrer)
 • Per Thomas Andersen(varastyrer)
 • Ruth Vatvedt Fjeld
 • Jorunn Hareide
 • Botolv Helleland
 • Knut Stene-Johansen
 • Arne Torp
 • Dagfinn Worren
Vara:
 1. Ragnhild Reinton
 2. Svein Lie
 3. Boye Wangensteen
 4. Kristoffer Kruken

Åremålsansatte (2003)

 • Hanne Lauvstad
Vara:
 1. Ellen Skolseg

KA-ansatte (2003)

 • Sigrid Nesje
 • Mons Thyness
Vara:
 1. Liv-Anne Halderaker

Studenter (2002, høstsemestret)

 • Maria Brandt Skoglund (allmenn litteratur)
 • Janne Gro Rygg (allmenn litteratur)
 • Ingunn Wetterstad (nordisk)
Vara:
 • Ola Uvaas (allmenn litteratur)
 • Hege Hellum (nordisk)
Publisert 5. sep. 2008 06:02 - Sist endret 18. juni 2010 14:48