Instituttstyrets medlemmer (frem til juli 2007)

Instituttstyret ved ILN har i alt 9 medlemmer, 2 faste og 7 valgte. Styret velges for en periode på 4 år.

Styrets faste medlemmer

Instituttleder Hanne Gram Simonsen (styreleder)
Nestleder

Kjell Ivar Vannebo

Styrets valgte medlemmer

  Representanter Vararepresentanter
Faste vitenskapelige tilsatte

Tom Schmidt (forskningstermin i 2007)
Kjell Ivar Vannebo (sitter ex officio som nestleder våren 2007)

Følgende varaer møter fast våren 2007:
Anne Golden (1. vara)
Per Thomas Andersen (2. vara)

1. Anne Golden
2. Per Thomas Andersen
3. Jon Gunnar Jørgensen
4. Lars S. Vikør
5. Marit Ruud McGhie

 

Midlertidige vitenskapelige tilsatte Elise Kleivane Knut E. Karlsen
Teknisk/administrative tilsatte Gro Samdal Trond Yngve Larsen
Studentrepresentanter Louise With, e-post:
louisw@student.uio.no

Elisabeth Finsen , e-post:
elisabeth.finsen@chello.no

1. Hilde Bliksrud , e-post:
hildeab@student.uio.no

2. Benedetta Frosini. e-post:
benedetf@student.hf.uio.no

Ekstern representant Mari Finess, epost:
mari.finess@ @kulturrad.no
Frøydis Hertzberg

 

Publisert 28. jan. 2009 21:31 - Sist endret 7. juni 2010 17:04