Instituttstyrets medlemmer 2005-2008 (fra mai 2008)

Instituttstyret ved ILN har i alt 9 medlemmer, 2 faste og 7 valgte. Styret velges for en periode på 4 år.

Instituttstyret ved ILN, fra venstre: Instituttleder Hanne Gram Simonsen, forskningsleder Kristian Emil Kristoffersen, Eva Kahrs (studentrepresentant), Lise Bakke Brøndbo (for teknisk/administrative tilsatte), vara Lars S. Vikør (for faste vitenskapelige tilsatte), vara Marit Ruud McGhie (for faste vitenskapelige tilsatte), vara Verónica Pájaro (studentrepresentant), vara Hege Fjeldseth Hellum (for midlertidige vitenskapelige tilsatte), Mari Finess (ekstern representant), Kjell Ivar Vannebo (fratrådt høst 08). Foto mai 2008

Styrets faste medlemmer

Instituttleder Hanne Gram Simonsen (styreleder)
Nestleder

Kristian E. Kristoffersen

Styrets valgte medlemmer

  Representanter Vararepresentanter
Faste vitenskapelige tilsatte

Tom Schmidt
Anne Golden

 

1. Per Thomas Andersen
2. Jon Gunnar Jørgensen
3. Lars S. Vikør
4. Marit Ruud McGhie
Midlertidige vitenskapelige tilsatte Toril Opsahl Hege Fjeldseth Hellum
Teknisk/administrative tilsatte Lise Bakke Brøndbo 1. Gro Samdal
2. Trond Yngve Larsen
Studentrepresentanter

Siri Lader Bruhn , e-post:
ladbru@online.no

Eva Kahrs, e-post:
eva.kahrs@gmail.com

1. Verónica Pájaro, e-post:
vpajaro@gmail.com

2. Ann-Helen Lea, e-post:
ann_helen_lea@yahoo.no

Ekstern representant Mari Finess, epost:
mari.finess@kulturrad.no
Frøydis Hertzberg

 

 

Publisert 28. jan. 2009 21:31 - Sist endret 7. juni 2010 16:57