Styremedlemmer

Det sittende styret er valgt for perioden 2013 ut november 2015.

Medlemmer Varamedlemmer
Kristian Emil Kristoffersen Instituttleder, Instituttsstyrets leder. Fast representant    
Oddrun Grønvik Representant for fast vitenskapelige ansatte Jon Gunnar Jørgensen 1. vara for fast vitenskapelige ansatte
Hans-Olav Enger Representant for fast vitenskapelige ansatte Liv Andlem Harnæs 2. vara for fast vitenskapelige ansatte
Sten-Olof Ullström Representant for fast vitenskapelige ansatte Bård Sandvei 3. vara for fast vitenskapelige ansatte
Laila Y. Henriksen Representant for teknisk-administrative ansatte Britt-Marie Forsudd 1. vara for teknisk-administrative ansatte
Klaus Johan Myrvoll Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Pernille Hansen 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
    Elise Kleivane 2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
André Nilsson Dannevig Studentrepresentant Andrea Myklebust Huus 1. vara for studentrepresentant
Malene Bøyum Studentrepresentant Joakim Tjøstheim 2. vara for studentrepresentant
Hans Petter Løvold Ekstern representant Ingrid Ugelvik Vara for ekstern representant

 

Publisert 1. feb. 2017 13:02 - Sist endret 17. aug. 2020 10:40