Instituttstyret for perioden 1.1.2005 - 31.12.2008 (til juni 2006)

Instituttstyret har i alt 9 medlemmer, 2 faste og 7 valgte. Styret velges for en periode på 4 år.

Instituttstyret ved ILN: Fra venstre bak: Tom Schmidt, Per Thomas Andersen, Kjell Ivar Vannebo. Fra venstre foran: Mari Finess, Siri Lader Bruhn, Sonja Erlenkamp, Åshild Søfteland, Hanne Gram Simonsen, Lise Bakke Brøndbo.

Styrets faste medlemmer

Hanne Gram Simonsen - fungerende instituttleder (styreleder)
Per Thomas Andersen - fungerende nestleder
 

Styrets valgte medlemmer

  Faste representanter Vararepresentanter
Faste vitenskapelige tilsatte
 
Kristian Emil Kristoffersen
Kjell Ivar Vannebo
 
1. Tom Schmidt
2. Anne Golden
3. Frode Helland
4. Elizabeth Lanza

 

 
Midlertidige vitenskapelige tilsatte Sonja Erlenkamp Jonas Bakken
Teknisk/administrative tilsatte Lise Bakke Brøndbo Gro Samdal
Studentrepresentanter

Siri Lader Bruhn,
epost: ladbru@online.no

Åshild Søfteland,
epost: ashildso@hfstud.uio.no
 

1. Benedetta Frosini, epost: frosini@broadpark.no
2. Camilla Eriksen, epost: camiller@hfstud.uio.no
Ekstern representant Velges av fakultetsstyret 2.2.05 Vara

 

Publisert 28. jan. 2009 21:30 - Sist endret 7. juni 2010 17:06