Instituttstyremøter ILN. 2005-2008

Innkallinger, sakspapirer og referater fra styremøtene.

 

2008

   
Møte nr. 11 (ekstra), mandag 8.desember

Innkalling

*Sak 4-11-08: Justert stillingsplan
*Sak 5-11-08 Utlysning postdok for SKI

Referat
Møte nr. 10,
Mandag 24. november

Innkalling

*Sak-4-10-2008-justert-stillingsplan
*Vedlegg-sak-4-10
*Sak-5-10-2008 kandidater

Referat
Møte nr. 9,
Mandag 27. oktober
Innkalling Referat
Møte nr. 8,
Mandag 22. september. Utsatt til mandag 6. oktober

Innkalling

*Sak-4-8-admreglem

*Sak-5-8-intervjugruppe

*Sak-6-8-valgstyre

*Sak 6-8-instituttstyrevalg (vedlegg)

*Sak-7-8-norron-utlysing

*Sak-8-8-retningslinjer-forskningskom

Referat
Møte nr. 7,
Mandag 18. august

Innkalling

*Sak 4.7 utlysningstekst SKI

*Sak 5.7 utvidelse NORINT

*Vedlegg sak 5.7 (excel)

Referat
Møte nr. 6,
Mandag 23. juni
(styremøte med seminar kl. 10-14)

Innkalling

*Sak 4.6-Utkast til utlysingtekst

*Sak 3.6 notat fra JBJ

Referat
Møte nr. 5,
Mandag 9. juni
(Ekstraordinært)

Innkalling

*Sak 3.5-Ansettelse førsteamanuensis i nordisk språk – gjenopptakelse av sak 7/2-2008

 

Referat
Møte nr. 4,
Mandag 26. mai

Innkalling

*Sak 5-4 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen

Referat
Møte nr. 3,
Mandag 28. april (NB: Ny dato)

Innkalling

*Sak 4-3, utlysning nordisk

Referat
Møte nr. 2,
Mandag 10. mars (NB: ny dato)

Innkalling

*Sak 3-2 Instituttrapport om studiekvalitet (med endringer)

*Sak 4-2 Sammensetning av instituttstyrene

*Sak 5-2: Årsrapport 2007
-Årsrapport 2007 (ny versjon)

*Sak 6-2 Årsplan 2008
-
Årsplan 2008 (ny versjon)

*Sak 7-2 Utlysing - nordisk språk

*Vedlegg sak 7-2

*Sak 8-2 NORINT utlysing
-
NORINT utlysning (ny versjon)

*Sak 9-2 Valg eller tilsetting av leder

Referat

 

Møte nr. 1,
Mandag 21. januar

Innkalling

*Sak 3/1 - Vedlegg 1. Prosjektskisse: Moderne norsk bokmål, en leksikalsk database

*Sak 3/1 - Vedlegg 2. Evaluering av ordningen med gjennomføringsstipend.

*Sak 3/1 - Vedlegg 3. Høringsuttalelse, vedrørende forslag til nye Normer for undervisning, pensum og vurdering på emner ved HF

*Sak 5/1 - Budsjett 2008

*Sak 5/1 - Vedlegg 4. Budsjett (Excel)

Referat
 

2007

   
Møte nr. 7,
mandag 3. desember

Innkalling

*Sak 3/7 - Innstilling fra emneporteføljekomiteen

*Sak 4/7 - Organisering av Samlingar og Tekstlaboratoriet ved ILN

*Sak 5/7 - Oppnevning av styrerepresentanter til NO2014

*Sak 8/7 - Utlysingstekst phd-stillingar

*Sak 9/7 - innstilling til førsteamanuensis i dansk språk og litteratur - unntatt offentlighet

*Sak 6/7 - Faglige prioriteringer fase 2. Høringsuttalelse fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier

*Sak 6/7 - Vedlegg. Beskrivelse av fagområder og komparative fortrinn ifm. faglige prioriteringer H07

*Sak 7/7 - Ordningen med personlige driftsmidler

*Planlagte styremøter 2008
 

Referat

*Sak 8-7-Utlysingstekst phd-stillingar, med endringer

 

Møte nr. 6,
mandag 22. oktober
Møte avlyst
 
 
Styreseminar
17. - 20. september
Innkalling

Kortreferat
Oppsummeringsreferat

*Vedlegg 1 (ppt)
*Vedlegg 2 (ppt)
*Vedlegg 3 (ppt)
*Vedlegg 4 (ppt)
Møte nr. 5,
mandag 3. september
Innkalling
 
Referat
Møte nr. 4,
mandag 13. august
Innkalling
*Sak 3-4 Halvårsregskap
Referat
Møte nr. 3,
mandag 4. juni
Innkalling
*Sak 4-3 Høringsuttalelse
*Sak 5-3 Utlysning i nordisk språkvitenskap

Referat
*Vedlegg: Sak 4-3
*Vedlegg: Sak 5-3

Møte nr. 2,
mandag 19. mars

Innkalling
*Sak-3-2-2007-Notat-Regnskap 2006
*Sak-3-2-2007-Regnskap 2006 (XLS)
*Sak-3-2-2007- Noter til regnskap 2006
*Sak-3-2-2007-Årsrapport 2006
*Sak-4-2-Etter og videreutdanning - Satsing
Referat
*Vedlegg: Årsrapport
*Vedlegg: Justert budsjett
*Vedlegg: Regnskap
*Vedlegg: Detalj regnskap (XLS)
*Vedlegg: EVU
*Vedlegg:Retn. forskn. kom
Møte nr. 1,
Mandag 29. januar
Innkalling
*Sak-4-1-2007-Budsjett og årsplan 2007
*Sak-4-1-2007-Budsjettforslag (XLS)
*Sak-4-1-2007-Utkast til årsplan 2007
*Sak 5-1: Komité for førsteamanuensisstilling i tekst/retorikk
Referat

2006

   
Møte nr. 6,
18. desember
 
Innkalling
*Sak-3-6-2006-Faglige-prioriteringer
*Sak-3-6-2006-Instituttrapport-studiekvalitet
*Sak-3-6-2006-moteplan-V2007
*Sak-4-6-2006-Språksenter
*Sak-5-6-2006-Organisasjonssak. Samlingene TL, EDD
*Sak-6-6-2006-Suppleringsvalg
*Sak-7-6-2006-komite-nordisk-litteratur
Referat
Møte nr. 6
27. november
Utsatt
 
-
Ekstraordinært møte 31.10 Lukket møte Referat
Møte nr. 6,
23. oktober
Avlyst
 
-
Møte nr. 5,
11. september

Innkalling
*Sak-3-5-2006-Budsjettinnspill 2007
*Sak-3-5-2006-Estimat NORINT
*Sak-3-5-2006-Halvarsregnskap_justert_budsjett
*Sak 3-5-2006-Korr. ILN budsj.innsp.nytt skjema
*Sak 3-5-2006-Resultatmaal_ 2006-2009_ILN
*Sak 3-5-2006-Vedlegg regnskap_30.06
*Sak 4-5-2006 samlingene TL og EDD
*Sak 4-5-2006 Rapport samlingsverksemd aug2006
*Vedlegg 1 sak 4-5 Høringsuttalelse Bokmålsmilj
*Vedlegg 2 sak 4-5 Høringsuttalelse JBJ

*Vedlegg 3 sak 4-5 Høyringsfråsegn NO2014
*Vedlegg 4 sak 4-5høringsutsagn EDD
*Vedlegg 5 sak 4-5 Høyringsfråsegn Namnegransk

*Vedlegg 6 sak 4-5 Styringsgruppens notat om Tekstaboratoriets tilhørighet, profil og bemanning
*Vedlegg 7 sak 4-5 dimensjonering- tekstlab
*Vedlegg 8 sak 4-5 Gammelnorsk ordboksverk og en ny organiseringsmodell forSamlingene
*Vedlegg 9 sak 4-5-2006fagdimensjonering_leks
*Vedlegg 10 sak 4-5-2006Fagdimensjonering
*Sak 5-5-2006 Norint
*Sak 5-5-2006 Norintrapport 300606
*Sak 6-5-2006 Stillingstekst tekst-nordisk
*Vedlegg sak 6-5-2006Utlysningstekst tekst retorikk førsteamanuensis
*Sak 7-5-2006 Stillingstekst dansklektor
*vedlegg sak 7-5-2006ILN 1011 dansk

Referat
Møte nr. 4,
19. juni 2006
 
Innkalling
*Referat litteraturmøte 3
Referat
Møte nr. 3,
8. mai 2006
Innkalling
*Sak-4-3-2006-Stillingstekst
Referat
*Utlysning
Møte nr. 2,
20. mars 2006
Innkalling
*Sak-3-2-2006-arsrapport2005
*Sak-4-2-2006-bemanningsplan
*Budsjett 2006 justert (XL)
*Regnskap NORINT (XL)
*StudiepoengsenheterILN (XL)
*Undervisn. ressurserILN (XL)
Referat
*Langtidsplan ILN 2006-2009 (pdf)
Møte nr. 1,
13. februar 2006
Innkalling
*Sak-3-1 regnskap2005
*Sak-3-1 regnskap_2005 (regneark)
*Sak-4-1-stimuleringsordning-forsking
*Sak-5-1 årsplan0802
*Sak-5-1-budsjett_2006 (regneark)
*Sak-6-1 innstilling-irsk2

Referat

*Justert årsplan (sak 5-1-årsplan)

2005

   
Møte nr. 8,
5. desember 2005
Innkalling
*Sak 4-Strategisk plan
*Sak 5-Termin til fagleg utvikling
*Sak 6-Opprykkskomite
Referat
Møte nr. 7,
7. november 2005
Innkalling
*Sak 4-Om utlysningstekst
*Sak 4-Forslag utlysningstekst
*Sak 5-Opprykk
*Sak 6-Humit
Referat
Møte nr. 6,
26. september 2005 (ekstraordinært)

Innkalling
*Sak 3.6.05-Økonomisk situasjon ILN
*Sak 4.6.05-Strategisk plan HF
*Sak 4.6.05-Høringsuttalelse fra ILN

Referat
*Budsjettbrev 9-2005
*Høringsuttalelse strategisk plan
Møte nr. 5,
22.august 2005

Innkalling
*Sak 4.5.05-halvårsregnskap
*Sak 4.5.05-revidert budsjett

Referat
Møte nr. 4,
23.mai 2005

Innkalling
*Sak 4.4.2005-Strategiskplan
*Sak 5.4.2005-SFF
*Sak 6.4.2005-retningslinjer forskningskomiteen

Referat
*Sak 6.4 -retningslinjer for forskningskomiteen
Møte nr. 3,
14.mars 2005
Innkalling
*Sak 5.3-Budsjett oversikt
*Sak 5.3-Budsjett ILN
Referat
Møte nr. 2,
15. februar 2005

Innkalling
*Program for styreseminar

Referat
Møte nr. 1,
17. januar 2005
Innkalling Referat

 

Publisert 28. jan. 2009 21:30 - Sist endret 19. jan. 2021 11:04