Instituttstyremøter ILN. 2009-2012

Innkallinger, sakspapirer og referater fra styremøtene.

 

Instituttstyremøter 2012

Møte nummer

Møtedato

Innkalling

Referat

Møte nr. 1

27. februar Innkalling Referat
Møte nr. 2
 
16. april Innkalling Referat
Møte nr. 3
 

11. juni

Innkalling Referat

Møte nr. 4
 

27. august
(ekstraordinært møte)

Innkalling

Referat
Møte nr. 5
 
10. september Innkalling Referat
Møte nr. 6
 
22. oktober Innkalling Referat

Møte nr. 7

3. desember Innkalling Referat

 

2011

Møte nr. 1
Mandag 14.2

Innkalling

*Vedlegg 4: Utkast strategisk plan Word | PDF

*Vedlegg sak 5-1-11: kunngjøringstekst postdok/forsker NorDiaSyn

*Vedlegg sak 6-1-11: kunngjøringstekst phd-stipendiat norsk som andrespråk

Referat
Møte nr. 2
Mandag 11.4

Innkalling

*Vedlegg sak 4-2-11: Regnskap 2010

*Vedlegg sak 4-2-11: Regnskap fordelt på tiltak

*Vedlegg sak 4-2-11: Regnskap notat

*Vedlegg sak 5-2-11: Utlysning senterleder Ibsensenteret

*Vedlegg sak 6-2-11: Postdoktorstipend i nordisk språkvitenskap

*Vedlegg sak 7-2-11: Likestillingsplan

*Vedlegg sak 7-2-11: Likestillingsplan notat

*Vedlegg sak 8-2-11: Periodisk evaluering 2010-2012

*Vedlegg sak 8-2-11: Kvalitetsrapport 2010

Referat
Møte nr. 3
Mandag 6.6

Innkalling

*Vedlegg sak 4-3-11: Regnskap og prognose for ILN, 1. tertial 2011

*Vedlegg sak 4-3-11: ILNs ledelseskommentar

*Vedlegg sak 4-3-11: Regnskap pg prognose for Ibsensenteret, 1. tertial 2011

*Vedlegg sak 4-3-11: Ibsensenterets ledelseskommentar

*Vedlegg sak 5-3-11: Notat fra Hans Petter Løvold

*Vedlegg sak 6-3-11: Notat fra instituttleder

*Vedlegg sak 6-3-11: Utlysningstekst universitetslektor

*Vedlegg sak 8-3-11: Utlysningstekst professor II, Senter for Ibsen-studier

*Vedlegg sak 9-3-11: Notat fra instituttleder

*Vedlegg sak 9-3-11: Tabell undervisningsprognose

*Vedlegg sak 10-3-11: ILNs studiekvalitetsrapport 2010

*vedlegg sak 10-3-11: Studiekvalitetsrapport hovedpunkter

*Vedlegg sak 10-3-11: Periodisk evaluering 2010-2012

*Vedlegg sak 10-3-11: Notat fra instituttleder

Referat

Møte nr. 4
Mandag 5.9

Innkalling

*Vedlegg sak 4-4-11: Handlingsplan notat

*Vedlegg sak 4-4-11: Årsplan 2011-2013

Referat

Årsplan 2011-2013

Møte nr. 5
Mandag 24.10

Innkalling

*Vedlegg sak 3-5-11: Ledelseskommentar 2. tertial

*Vedlegg sak 3-5-11: Ledelseskommentar prognose

*Vedlegg sak 4-5-11: Notat valgstyret

*Vedlegg sak 7-5-11: Kommunikasjonsprofil for ILN

*Vedlegg sak 8-5-11: Fagområder 

*Vedlegg sak 8-5-11: Faglige prioriteringer HF

*Vedlegg sak 8-5-11: Faglige prioriteringer ILN

*Vedlegg sak 9-5-11: Notat budsjett

*Vedlegg sak 9-5-11: Budsjett 2012-2016

*Vedlegg sak 9-5-11: Hovedtiltak

Referat
Møte nr. 6
Mandag 5.12
Innkalling Referat

 

  
2010

Møte nr. 1
Mandag 18.1

Innkalling

*Sak 4-1: Høringsuttalelse til UiOs strategiske plan 
*Sak 5-1: Kompensasjon for redaktørskap 
*Sak-6-1: Standardavtale for gjennomføringsstipendiater

Referat
Møte nr. 2
tirsdag 16. februar
(opprinnelig annonsert dato: mandag 8.2)

Innkalling

*Budsjett og regnskap 2009 og 2010
*Vedlegg sak 4-2-10 budsjettnotat
*Vedlegg sak 4-2-10 regnskapnotat
*Sak 6-2-10-veiledningsavtale

Til informasjon: det vil ikke komme noe nytt dokument til sak 5/2/2010 (om redaktørskap.) Saken fremlegges muntlig på møtet.

 

Referat

Mandag 22.3 MØTE AVLYST

ILNs studiekvalitetsrapport 2009 ble behandlet på sirkulasjon blant instituttstyrets medlemmer. Rapporten ble godkjent.  
Møte nr. 3
Mandag 26.4

Innkalling

*Sak 4/3/2010 Regnskap 2009 – Senter for Ibsen-studier
*Sak 4/3/2010 Budsjett 2010 – Senter for Ibsen-studier
*Notat fra administrativ leder IS
*Sak 5/3/2010 Revisjon av ILNs masterprogrammer
*Sak 5/3/2010 Notat fra styremedlem Helge Lødrup

*5-3-2010-Nye masterprogram Høst 2011

Referat

Møte nr. 4
Mandag 10.5
NB: merk tidspunktet kl. 14.15-15.00. Sted: 536 HW

Innkalling

*Vedlegg sak 3-4: Nye masterprogrammer ved ILN høsten 2011
*Vedlegg sak 3-4: Forslag om opprettelse av nye masterprogram ved ILN fra og med høstsemesteret 2011

Referat
Møte nr. 5
Mandag 7.6

Innkalling

*Vedlegg sak 5-5-Organisasjons-beslutningskart (PPT)
*Vedlegg 6-5: ILNs økonomiske situasjon. Diskusjonssak

Referat

Møte nr. 6
Mandag 21.6

 Innkalling

 

 

 Referat

*Tiltaksplan

Møte nr. 7
Mandag 30. august

Innkalling

*Vedlegg sak 3-7: Regnskap pr. juli 2010 (excel)
*Vedlegg sak 3-7: Kommentarer til regnskap pr. juli 2010
*Vedlegg sak 4.7: Eksterne frikjøp av ansatte

 

Referat
Møte nr. 8
Mandag 18. oktober

Innkalling

*sak 3.8: Kommentarer til regnskap 2. tertial
*Sak 3.8: Regnskap og prognoser 2. tertial (Excel)
*Sak 4.8: Råds- og møtestruktur for de nye studieprogrammene ved ILN
*sak 6.6: Oppfølging av Tiltaksplan for å bedre instituttets økonomiske situasjon
 

Referat
Møte nr. 9
Mandag 6. desember

Innkalling

*Sak 2.9: Stillingsoversikt pr. 1 januar 2011

*Sak 4.9: Oppfølging av tiltaksplan for å bedre instituttets økonomiske situasjon

*Sak 5.9: Budsjett 2011, Senter for Ibsen-studier

*Sak 5.9: Langtidsbudsjett, Senter for Ibsen-studier

*Sak 5.9: Notat budsjett 2011, Senter for Ibsen-studier

*Sak 5.9: Budsjett 2011, ILN

*Sak 5.9: ILN 2011-2015, artsgrupper

*Sak 5.9: Budsjett ILN 2011-2015 tiltak (Excel)

*sak 6.9: Styre Norsk Ordbok

Sak 7.9: Strategisk plan utkast

Referat

  2009

Møte nr. 1
Mandag 19.1
Innkalling Referat
Møte nr. 2,
Mandag 9.2 (endret dato)
Innkalling

*Sak 3-2: Retningslinjer utlysningstekster (ppt)
*Sak 3-2: Utlysning-NorDiaSyn
*Sak-4-2-2009-Aarsplan
*Sak-5-2-2009-notat_budsjett
*Sak-5-2-2009-budsjett (xls)

Referat

*Sak 4.2: Årsplan - revidert

Møte nr. 3,
Mandag 16.3
Innkalling

*Sak 4-3-2009-Ibsen Internett
*Sak 4-3-2009-Rapport-Ibsen
*Sak 5-3-2009-Studiekvalitetsrapport
 

Referat

*Sak 5.3 vedlegg

 

Møte nr. 4,
Mandag 27.4 (dato endret)
Innkalling (styremøte og styreseminar, kl. 9-16)

*Sak 4-4-2009 Ibsensenteret
*Sak 5-4-2009 Årsrapport
*Sak 6-4-2009 Notat regnskap 2008
*Sak 6-4-2009 Regnskap (Excel)

Referat

*Vedlegg: Revidert årsrapport

Møte nr. 5,
Mandag 18.5

Innkalling

 

Referat
Møte nr. 6,
Mandag 22.6

Innkalling

*Sak 4-6-Notat: Ibsen-senteret til ILN

Referat
Møte nr. 7,
Mandag 24.8   
AVLYST  
Møte nr. 8,
Mandag 21.9    
Innkalling

*Sak  3-8-2009-notat-regnskap-juli
*Sak  3-8-2009-regnskap-juli2009 (XLS)
*Sak  4-8-2009-Retningslinjer-forskningskom
*Sak  5-8-2009-sprak
*Sak  5-8-2009-Om-NOAS
*Sak  5-8-2009-noas
*Sak  5-8-2009-nordiskprogrammet
*Sak  5-8-2009-litteratur

Referat
Møte nr. 9,
Mandag 12.10      
Innkalling Referat
Møte nr. 10, styreseminar
Mandag 5.-6.11        
   
Møte nr. 11,
Mandag 14.12     
Innkalling

*Sak 3-11-2009 kunngjøringsmal
*Sak 3-11-2009 Følgeskjema
*Sak 5-11-2009 Notat om redaktøransvar

Referat

 

 

Publisert 28. jan. 2010 16:21 - Sist endret 19. jan. 2021 11:14