Innkalling til instituttstyremøte 5. desember 2016

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 5. desember kl. 12.15–15.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:

 • Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:

Orienteringssaker

O-SAK 1: Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2: Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3: Nytt fra studentene ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 4: Utlysningstekst for ph.d.-stillinger ved ILN 2017

Vedlegg:

O-SAK 5: Utlysningstekst for ph.d.-stilling i lingvistikk finansiert av fakultetet gjennom faglige prioriteringer

Vedlegg:

Ordinære saker

V-SAK 3: Forslag til ekstern representant og ekstern vararepresentant til instituttstyret for perioden 2017-2020

Vedlegg:

Vedtaksforslag:

 • Instituttstyret innstiller xx som ekstern representant og xx som ekstern vararepresentant til instituttstyret ved ILN for perioden 2017-2020, og oversender saken til fakultetsstyret for oppnevning.

V-SAK 4: Revidert mandat for forskningskomiteen ved ILN

Vedlegg:

Vedtaksforslag:

 • Instituttstyret vedtar det reviderte mandatet for forskningskomiteen

V-SAK 5: Rullerende årsplan ILN 2017-2019 (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier)

Vedlegg:

Vedtaksforslag:

 • Instituttstyret vedtar den fremlagte årsplan – 2017-2019 for ILN

V-SAK 6: Budsjett ILN og Senter for Ibsen-studier (ekskl. MultiLing)

Vedlegg:

Vedtaksforslag:

 • Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2016 for ILN og Senter for Ibsen-studier

V-SAK 7: Budsjett MultiLing

Vedlegg:

Vedtaksforslag:

 • Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2017 for MultiLing

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 8: Innstilling til to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i Norsk for internasjonale studenter (Norint) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:

 • Fremleggsnotat av 28.11.16 fra instituttleder
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • Forslag til innstilling av 05.10.16
 • Intervjuguide
 • CV for de innstilte kandidatene

V-SAK 9: Tilsetting av professor II til MultiLing ved kallelse

 • Fremleggsnotat av 18.11.16 fra senterleder på MultiLing
 • Nominasjonsnotat
 • CV for den nominerte kandidaten

V-SAK 10: Innstilling til en stilling som postdoktor (SKO1352) i flerspråklig afasi på Senter for flerspråklighet, Multiling

Vedlegg:

 • Fremleggsnotat av 25.10.16 fra instituttleder
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • Forslag til innstilling av 14.10.16
 • CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1: Eventuelt

Publisert 28. nov. 2016 14:51 - Sist endret 30. nov. 2016 10:24