Innkalling til instituttstyremøte 18. april 2016

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 18. april kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner
 protokollen fra forrige møte 14. mars 2016.

 

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4   Senter for Ibsen-studier - vurdering av øremerket finansiering

Vedlegg:
Framleggsnotat O-SAK 4 i fakultetsstyremøtet 15.04.16 

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3    Innstilling til stilling som førsteamanuensis i muntlig kommunikasjon

Vedlegg:
Framleggsnotat av 12.04.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen

Sakkyndig rapport
Utvidet søkerliste
Søknader og Curriculum Vitae for de innstilte

 

V-SAK 4    Innstilling til stilling som førsteamanuensis i norrøn filologi

Vedlegg:
Framleggsnotat av 12.04.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen

Sakkyndig rapport
Utvidet søkerliste
Søknader og
Curriculum Vitae for de innstilte

 

V-SAK 5    Innstilling til stilling som ph.d.-stipendiat i klarspråksforskning

Vedlegg:
Framleggsnotat av 12.04.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen

Søknader, prosjektbeskrivelser og Curriculum Vitae for de innstilte

 

V-SAK 6    Medlem til innstillingskomiteen for stilling som ny instituttleder

 

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Eventuelt

 

 

 

 

 

 

Publisert 12. apr. 2016 18:18 - Sist endret 12. apr. 2016 18:18