Innkalling til instituttstyremøte 30. mai 2016

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 30. mai kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 18. april 2016.

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3    Innstilling til førsteamanuensisstilling i flerspråklighet ved Senter for flerspråklighet - MultiLing - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 22.05.16  fra instituttleder
Kunngjøring og utvidet søkerliste
Intervjukomiteens innstilling
Sakkyndig komites rapport
Merknader til sakkyndigkomiteens rapport
Sorteringskomites rapport
CV og publikasjonsliste for de 3 øverst innstilte
Intervjuskjema
Referanseskjema

 

V-SAK 4    Innstilling til stilling som senterleder ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 23.05.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra innstillingskomiteen
Utvidet søkerliste
Søknader og Curriculum Vitae for de innstilte

 

V-SAK 5    Innstilling til stilling som postdoktor ved Senter for flerspråklighet - MultiLing

Vedlegg:
Framleggsnotat av 19.05.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen
Søknader, prosjektbeskrivelser og Curriculum Vitae for de innstilte

 

V-SAK 6    Innstilling til stilling som ph.d.-stipendiat eller postdoktor ved Senter for flerspråklighet - MultiLing

Vedlegg:
Framleggsnotat av 19.05.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen
Søknader, prosjektbeskrivelser og Curriculum Vitae for de innstilte

 

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Eventuelt

 

 

 

 

 

 

Publisert 23. mai 2016 22:26 - Sist endret 13. okt. 2016 14:41