Protokoll 2015

Sist endret 16. des. 2015 10:47 av Nina Kulsrud
Sist endret 23. apr. 2015 08:32 av Nina Kulsrud

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger, Jon Gunnar Jørgensen (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Magnus Garder Evensen, forskningsrådgiver (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: May Maria Tollerud, studieleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

 

Sist endret 4. des. 2015 13:26 av Nina Kulsrud

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen (fratrådte under v-sak 4 behandlet i lukket møte)

Stedfortredende instituttleder: Andreas Sveen (under v-sak 4)

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (unntatt under v-sak 5)

Sist endret 5. jan. 2016 11:11 av Nina Kulsrud

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström (ikke til stede under behandling av V-sak 7)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig (ikke til stede under behandling av V-sak 7), Malene Bøyum (ikke til stede under behandling av V-sak 7), Joakim Tjøstheim (vara for Bøyum under behandling av V-sak 7), Andrea Myklebust Huus

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

Observatører:

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: May Maria Tollerud, studieleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Senterleder ved MultiLing Elizabeth Lanza (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Britt-Marie Forsudd (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Elise Kleivane (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Sist endret 25. sep. 2015 09:40 av Nina Kulsrud

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Stedfortredende instituttleder: Andreas Sveen (fra v-sak 3)

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Liv Andlem Harnæs vara for Oddrun Grønvik, Jon Gunnar Jørgensen vara for Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Elise Kleivane vara for Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd vara for Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (til og med v-sak 2)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, undervisningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Stefka Eriksen, forskningsrådgiver (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Andre: Klaus Johan Myrvoll (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

 

Sist endret 22. juni 2015 10:05 av Nina Kulsrud

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum (vara for Ragni Vik Johnsen)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Forskningsrådgiver Magnus Garder Evensen (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Studiekonsulent Britt-Marie Forsudd (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Prosjektleder Åse Wetås (fratrådte før O-SAK 6)

Bjørghild Kjelsvik (fratrådte før O-SAK 6)

 

Sist endret 2. mars 2015 11:46 av Nina Kulsrud

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger (fratrådte etter v-sak 5), Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (fratrådte etter o-sak 1)

Christian-Emil Ore fra EDD, Janne Bondi Johannessen fra Tekstlab., Joel Priestley fra Tekstlab., Kristin Hagen fra Tekstlab., Anders Nøklestad fra Tekstlab., seniorkonsulent Britt-Marie Forsudd og forskningsrådgiver Magnus Garder Evensen (fratrådte før diskusjonen i d-sak 1)