Ruija-korpuset - det første talespråkskorpuset for kvensk

Publisert 16. juni 2010 11:57 - Sist endret 1. nov. 2010 13:36