2011

Publisert 9. nov. 2011 16:51

Språkbanken skal lage gullkorpus for språkteknologisk forskning og utvikling for bokmål og nynorsk. Prosjektet har en tidsramme på to år, og arbeidet utføres i samarbeid med Tekstlaboratoriet.