Spennende workshop om immigrantspråk

21. - 24. september møttes 24 deltakere fra Island, Norge, Sverige og USA til workshop på Fefor for å jobbe med forskningsfeltet immigrantspråk i Amerika.

Det var foredrag om språkene norsk, svensk, islandsk, frisisk, og pennsylvaniatysk i USA, sammen med islandsk i Canada og og svensk i Brasil. Mange lingvistiske aspekter ved språkene ble belyst: fonologiske, morfologiske, syntaktiske, semantiske og leksikografiske. Dessuten fikk deltakerne godt innblikk i immigrantenes historie, og temaer som språktilegnelse og språkforfall ble diskutert.

Workshopen var den andre i rekken om immigrantspråk i USA, den første ble arrangert ved University of Wisconsin Madison i 2010. Begge workshopene viste at dette er et spennende forskningsfelt der mye arbeid fremdeles gjenstår.

I tillegg til det sosiale programmet ble det arrangert en fottur til Feforkampen. Dessuten besøkte deltakerne Sygard Grytting - en gård som som i 700 år har vært drevet av samme familie.

 

Workshop-deltakerne samlet på terassen utenfor Fefor Høifjellshotell.

 

Les mer om workshopen her.

 

Publisert 28. sep. 2011 11:54 - Sist endret 14. juni 2020 16:33