Nytt gullkorpusprosjekt

Språkbanken skal lage gullkorpus for språkteknologisk forskning og utvikling for bokmål og nynorsk. Prosjektet har en tidsramme på to år, og arbeidet utføres i samarbeid med Tekstlaboratoriet.

Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling

Gullkorpusene skal hovedsaklig inneholde tekster fra aviser og sakprosa med innslag av skjønnlitteratur og muntlige sjangre.  Tekstene skal annoteres morfologisk og syntaktisk - først automatisk, deretter skal annoteringen sjekkes manuelt.

Kari Kinn og Per Erik Solberg er ansatt på prosjektet, og de skal delvis ha arbeidsplass på Tekstlaboratoriet.

 

tekstlab-merke

Publisert 9. nov. 2011 16:51 - Sist endret 14. juni 2020 16:33