Nordisk dialektkorpus versjon 1.0 - ferdig og feiret

Nordisk dialektkorpus versjon 1.0 er ferdigstilt, og begivenheten ble behørig feiret både i Oslo og i forbindelse med konferansen MONS i Tromsø.

Instituttleder Bente Christensen trakk to vinnere av reisegavekort opp fra "hatten". Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling, ILN.

Feiring i Oslo og trekning av reisegavekort

Feiringen startet i Oslo 11. november med et arrangement i regi av Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Tekstlaboratoriet. Det ble servert pizza og mineralvann og instituttleder Bente Christensen og prosjektleder Janne Bondi Johannessen holdt tale. I tillegg trakk instituttlederen ut to heldige vinnere av reisegavekort på 5000 kroner. Alle de norske informantene i dialektkorpuset var med på trekningen, og vinnerne ble en mannlig eldre informant fra Jevnaker og en mannlig yngre informant fra Sylling. Vi gratulerer!


Lansering på MONS i Tromsø

Nordisk dialektkorpus ble offisielt lansert under konferansen MONS 14 i Tromsø 24. november 2011. Forsker og leder for ScanDiaSyn-nettverket, Øystein Vangsnes fra UiT, startet med en demonstrasjon av korpuset etterfulgt av at leder for NorDiaSyn-prosjektet, professor Janne Bondi Johannessen, leste opp navnene til alle som har vært med på å lage korpuset - i alt nesten 50 forskere, assistenter og ingeniører fra Norge og Skandinavia. Direktør for Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, og leder ved Institutt for språkvitenskap ved UiT, Endre Mørck, holdt deretter innlegg.

Les mer om lanseringen og korpuset på bloggen til Øystein Vangsnes på forskning.no


Kort om nordisk dialektkorpus

Tekstlaboratoriet har i samarbeid med NTNU, UiT og flere andre skandinaviske universitet arbeidet med Nordisk dialektkorpus siden 2006.

Nordisk dialektkorpus er et talespråkskorpus med norske, svenske, danske, færøyske, islandske og älvdalske dialekter. Korpuset består av transkripsjoner av intervjuer og samtaler knyttet til lyd- og videoopptak. Opptakene er både nye og eldre.

I den norske delen er det nyere opptak med 428 informanter fra 109 forskjellige steder i Norge. Det er Tekstlaboratoriet som har stått for opptakene i Sør-Norge samt den tekniske utviklingen av korpuset. Dessuten har Tekstlaboratoriets transkribører transkribert alle opptakene, i alt drøyt 1,8 millioner ord er transkribert talemålsnært og oversatt til ortografisk transkripsjon. NO2014 har dessuten finansiert transkripsjonen av 257 000 ord fra Målførearkivet som også er lagt inn i korpuset.

Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning, og vil være en gullgruve for både studenter, stipendiater og forskere!

Les mer på hjemmesiden til Nordisk dialektkorpus.

Publisert 30. nov. 2011 09:21 - Sist endret 14. juni 2020 16:33