2012

Publisert 30. apr. 2012 09:51

Forskningsrådet har lagt fram en oppdatert nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur med nytt veikart over strategisk viktige infrastrukturer. Tekstlaboratoriets søknad om prosjektet LIA har fått en plass på dette veikartet som "investeringsklart". Så nå mangler bare finansieringen. Med en plass på veikartet blir dette forhåpentligvis lettere.