LIA-søknaden på NFRs veikart

Forskningsrådet har lagt fram en oppdatert nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur med nytt veikart over strategisk viktige infrastrukturer. Tekstlaboratoriets søknad om prosjektet LIA har fått en plass på dette veikartet som "investeringsklart". Så nå mangler bare finansieringen. Med en plass på veikartet blir dette forhåpentligvis lettere.

Les mer om forskningsrådets nasjonale strategi og veikart.

LIA – "Language Infrastructure made Accessible" er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet, i Tromsø, NTNU, Nasjonalbiblioteket, Humboldt-Universität zu Berlin og University of Winsconsin – Madison. Tekstlaboratoriet har prosjektansvar.

LIA skal digitalisere gamle talemålsopptak som finnes rundt omkring på universitene og som står i fare for å bli ødelagt av tidens tann. Alle opptakene skal tilgjengeliggjøres, og et utvalg av de best bevarte og mest spennende opptakene skal transkriberes med kopling til lyde og gjøres søkbart i et søkegrensesnitt a la Nordisk dialektkorpus.

Last ned veikartet her. LIA er beskrevet på side 52.

 

 

Publisert 30. apr. 2012 09:51 - Sist endret 14. juni 2020 16:36