2013

Publisert 13. nov. 2013 14:33

The Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Online er en samling av drøyt 50 artikler om syntaktiske fenomener i de nordgermanske språka. Artiklene er illustrert med dialektkart som viser både tradisjonelle og nyoppdagede isoglosser.

Dialektatlaset bygger på informasjon funnet i Nordisk dialektkorpus og Nordisk syntaksdatabase.

Publisert 31. okt. 2013 11:20

Forskningsrådet har bevilget 27,3 millioner kroner til Tekstlaboratoriet og infrastrukturprosjektet LIA (Language Infrastructure made Accessible). Prosjektleder for LIA er Janne Bondi Johannessen.

Publisert 4. okt. 2013 17:07

Tekstlaboratoriet utvikler for tiden en ny versjon av søkegrensesnittet Glossa.

Publisert 25. juli 2013 13:56

Prosjektet "Linguistic Capacity Building - Tools for the inclusive development of Ethiopia" har fått støtte fra Norad gjennom NORHED. Prosjektet skal gå over fem år og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Addis Ababa University og Hawassa University.

Janne Bondi Johannessen er leder for den norske gruppen. Andre deltakere fra Universitetet i Oslo er:  Lutz Edzard (IKOS), Lilja Øvrelid (IFI), Ruth Vatvedt Fjeld,  Elizabeth Lanza, Unn Røyneland, Jan Svennevig, Kjell Magne Yri, Kristin Hagen, Anders Nøklestad og Joel Priestley  (ILN).

 

Les mer på prosjektets norske hjemmeside

Les om prosjektet i Aktuelle saker fra HF

 

 

Publisert 31. jan. 2013 10:16

10. og 11. januar ble Dialektseminar 2013 arrangert  i tolvte etasje i Niels Treschow hus. Seminaret samlet forskere fra inn-og utland og mange interesserte tilhørere.

Se presseomtale om foredrag fra seminaret (nedenfor)

Se flere bilder fra seminaret

Les programmet

Les mer om NorDiaSyn og ScanDiaSyn.