The Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Online

The Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Online er en samling av drøyt 50 artikler om syntaktiske fenomener i de nordgermanske språka. Artiklene er illustrert med dialektkart som viser både tradisjonelle og nyoppdagede isoglosser.

Dialektatlaset bygger på informasjon funnet i Nordisk dialektkorpus og Nordisk syntaksdatabase.

“Jeg har et bilde av n Ola på veggen.” (NSD #90) Prepropriell artikkel

Svart = lav aksept, grå = medium aksept, hvit = høy aksept

Hentet fra: Johannessen, J.B. og P. Garbacz (2013). Proprial articles i NALS Online.

The Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Online lanseres og feires på MONS 15 i Oslo torsdag 21. november.
 

Gå til NALS Online >


NALS forfattere:

• Kristine Bentzen (UiT)
• Piotr Garbacz (UiO)
• Janne Bondi Johannessen (UiO)
• Marit Julien (LU)
• Ida Larsson (SU)
• Björn Lundquist (UiT)
• Øystein Alexander Vangsnes (UiT)
• Christine Bjerkan Østbø (UiT)

Teknisk utvikling: Anders Nøklestad (UiO)

 

Publisert 13. nov. 2013 14:33 - Sist endret 14. juni 2020 16:33