Noradstøtte til språkprosjekt i Etiopia

Prosjektet "Linguistic Capacity Building - Tools for the inclusive development of Ethiopia" har fått støtte fra Norad gjennom NORHED. Prosjektet skal gå over fem år og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Addis Ababa University og Hawassa University.

Janne Bondi Johannessen er leder for den norske gruppen. Andre deltakere fra Universitetet i Oslo er:  Lutz Edzard (IKOS), Lilja Øvrelid (IFI), Ruth Vatvedt Fjeld,  Elizabeth Lanza, Unn Røyneland, Jan Svennevig, Kjell Magne Yri, Kristin Hagen, Anders Nøklestad og Joel Priestley  (ILN).

 

Les mer på prosjektets norske hjemmeside

Les om prosjektet i Aktuelle saker fra HF

 

 

Publisert 25. juli 2013 13:56 - Sist endret 15. sep. 2020 16:24