2014

Publisert 16. des. 2014 11:59

Hvordan snakker folk i Norge i dag? Er det noen nyoppdagede forskjeller mellom landsdelene? Er norsk rikere enn nabospråka når det gjelder hvordan man uttrykker eierskap? Hvordan tiltales mor i Sør-Norge og Nord-Norge? Er konjunktivkategorien i norsk virkelig død? Avslører du hvor du er fra om du sier ”flink å sykle”? Visste du at mange norske dialekter har et svært intrikat system av ord som tilsvarer ”some” og ”any”, men at dette nå forsvinner? Brukes partikkelen ”nå” like mye som før?

Publisert 25. aug. 2014 15:44

Fredag 22. august ble Talko - Korpus över den talade svenskan i Finland - lansert på den tiende nordiske dialektologkonferansen på Åland. Talko består foreløpig av drøyt 360 000 ord fra 151 informanter i Finland. Det er Språkarkivet ved Svenska litteratursällskapet i Finland som har laget korpuset. Talko bruker Tekstlaboratoriets søkegrensesnitt, Glossa, og det er Tekstlaboratoriets halvautomatiske transliterator som er brukt i oversettelsen mellom talemålsnære og ortografiske transkripsjoner.

Les mer om Talko

Søk i Talko

Publisert 5. feb. 2014 10:28

Lege-pasient-korpuset fra  Akershus universitetssykehus (Ahus) er nå klart til bruk med transkripsjoner av 194 samtaler mellom lege og pasient.

Lege-pasient-korpuset er et unikt korpus med transkripsjoner av samtaler mellom leger og pasienter i forskjellige typer konsultasjoner på Ahus. Fordi materialet er sensitivt, er ikke lydfilene tilgjengelige i korpuset.  

Les om korpuset i forskning.no

Les mer om korpuset og hvordan du kan bruke det