Nytt korpussamarbeid med tsjekkisk universitet

Professor Janne Bondi Johannessen og Tekstlaboratoriet er med i det treårige prosjektet HaBiT -  Harvesting big text data for under-resourced languages - sammen med prosjektparnere fra Masarykova univerzita i ​Brno and NTNU i ​Trondheim.  

Les mer om prosjektet her.

 

 

 

 

 

Publisert 25. nov. 2014 11:49 - Sist endret 25. feb. 2021 12:49