Lege-pasient-korpus klart til bruk

Lege-pasient-korpuset fra  Akershus universitetssykehus (Ahus) er nå klart til bruk med transkripsjoner av 194 samtaler mellom lege og pasient.

Lege-pasient-korpuset er et unikt korpus med transkripsjoner av samtaler mellom leger og pasienter i forskjellige typer konsultasjoner på Ahus. Fordi materialet er sensitivt, er ikke lydfilene tilgjengelige i korpuset.  

Les om korpuset i forskning.no

Les mer om korpuset og hvordan du kan bruke det

Publisert 5. feb. 2014 10:28 - Sist endret 14. juni 2020 16:36