Talko - nytt talespråkskorpus for svensk i Finland

Fredag 22. august ble Talko - Korpus över den talade svenskan i Finland - lansert på den tiende nordiske dialektologkonferansen på Åland. Talko består foreløpig av drøyt 360 000 ord fra 151 informanter i Finland. Det er Språkarkivet ved Svenska litteratursällskapet i Finland som har laget korpuset. Talko bruker Tekstlaboratoriets søkegrensesnitt, Glossa, og det er Tekstlaboratoriets halvautomatiske transliterator som er brukt i oversettelsen mellom talemålsnære og ortografiske transkripsjoner.

Les mer om Talko

Søk i Talko

Talko betyr "arbete som man utför frivilligt tilsammans med andre".

 

Publisert 25. aug. 2014 15:44 - Sist endret 3. mai 2018 11:03