2017

Publisert 8. nov. 2017 16:54

The Nordic Atlas of Language Structures Journal (NALS Journal) er nå overført til universitetsbiblioteket ved UiOs eget system for åpne tidsskrifter, FRITT. På denne måten oppnår vi et noe mer strømlinjeformet system for arkivering og gjenfinning av artikler.

Publisert 29. sep. 2017 15:07
Publisert 21. juni 2017 11:44

Tekstlaboratoriet har i samarbeid med NORINT utviklet en praterobot (chatbot) for studenter som skal lære norsk. Les mer om roboten. Prateroboten er en del av kurset «Introduction to Norwegian».

Kurset fikk juni 2017 UiOs undervisningspris, se pressemeldingen fra rektor, oppslag i Uniforum og Interne nyheter for ansatte på HF, uke 25 2017.

Publisert 8. juni 2017 15:12

Les om hvordan Tekstlaboratoriet var med på å utvikle grammatikkontrollen i Word.

Interne nyheter for ansatte på HF, uke 23 2017

 

 

Publisert 31. mai 2017 16:58

Tekstlaboratoriet har blitt C-senter i den europeiske CLARIN-infrastrukturen.

Publisert 5. apr. 2017 14:05

Tekstlaboratoriet har ferdigstilt to nye korpus: NORINT og Norm.

Publisert 14. feb. 2017 10:45

Prosjektet Linguistic Capacity Building – Tools for the inclusive development of Ethiopia har publisert boka Linguistic Challenges and Capacity Building Efforts. Oslo Studies in Language (OSLa) Vol 8, No 1. 2016, redigert av Binyam Sisay Mendisu og Janne Bondi Johannessen.