2017

Publisert 8. nov. 2017 16:54

The Nordic Atlas of Language Structures Journal (NALS Journal) er nå overført til universitetsbiblioteket ved UiOs eget system for åpne tidsskrifter, FRITT. På denne måten oppnår vi et noe mer strømlinjeformet system for arkivering og gjenfinning av artikler.