NALS Journal flyttet til UiOs FRITT-plattform

The Nordic Atlas of Language Structures Journal (NALS Journal) er nå overført til universitetsbiblioteket ved UiOs eget system for åpne tidsskrifter, FRITT. På denne måten oppnår vi et noe mer strømlinjeformet system for arkivering og gjenfinning av artikler.

Fra 2018 går vi dessuten over til redigeringsformatet som brukes i OSLa-serien, som redaktørene der har vært så vennlig å la oss få bruke. Forskningsrådet har bekostet grafisk arbeid for den nye versjonen av tidsskriftet, slik at vi når har fått en ny logo, som også vil gjenfinnes på første side av hver artikkel. Vi vil fortsatt vedlikeholde den gamle siden, fordi det der er mulighet for å søke direkte på kategorier og kart uten å gå veien om artiklene. Øystein Alexander Vangsnes og Janne Bondi Johannessen fortsetter som tidsskriftets redaktører.

Les NALS Journal på FRITT-plattformen

Publisert 8. nov. 2017 16:54 - Sist endret 8. nov. 2017 16:54