Fikk UiOs utdanningspris - og Tekstlaben var med

Tekstlaboratoriet har i samarbeid med NORINT utviklet en praterobot (chatbot) for studenter som skal lære norsk. Les mer om roboten. Prateroboten er en del av kurset «Introduction to Norwegian».

Kurset fikk juni 2017 UiOs undervisningspris, se pressemeldingen fra rektor, oppslag i Uniforum og Interne nyheter for ansatte på HF, uke 25 2017.

I pressemeldingen fra rektor står det:

"Utdanningsprisen går til MOOC-gruppa for «Introduction to Norwegian» ved prosjektleder Erik Juriks, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

 «Introduction to Norwegian» legger språkopplæringen til en digital plattform og skaper et globalt læringsmiljø med gjensidig glede og nytteverdi for studenter og undervisere både på og utenfor campus. Norskkurset er inkluderende og skaper et nytt faglig og sosialt fellesskap uavhengig av sosioøkonomisk, kulturell eller språklig bakgrunn, og ikke minst er undervisningen uavhengig av tid og rom.

«Introduction to Norwegian» er et godt tilbud for nyankomne flyktninger og asylsøkere og for de som sitter og venter i flyktningleirer og har fått vedtak om å få komme til Norge."

Tekstlaboratoriet gratulerer!

Publisert 21. juni 2017 11:44 - Sist endret 6. mai 2019 09:06