To nye korpus: NORINT og Norm

Tekstlaboratoriet har ferdigstilt to nye korpus: NORINT og Norm.

NORINT-korpuset inneholder muntlig og skriftlig materiale fra voksne internasjonale studenter som gikk på norskkurs på høyere nivå  ved Universitetet i Oslo sommeren 2014 og 2015. Korpuset består av tre deler: en del med intervjuer og samtaler, en med oppleste setninger og en del med eksamensoppgaver. NORINT-korpuset er lagt inn i Tekstlaboratoriets nye Glossa-søkegrensesnitt som har Feide-innlogging.
Les mer om NORINT-korpuset

Normkorpuset består av over 5000 elevtekster samlet inn i forskningsprosjektet Developing national standards for writing. A tool for teaching and learning (‘Normprosjektet’). Tekstene er skrevet av elever på 3. og 4., 6. og 7. trinn i den norske grunnskolen. Korpuset inneholder nesten 1,3 millioner ord. Normkorpuset ligger foreløpig i det gamle søkegresesnittet til Glossa, men vil bli lagt inn i det nye etter hvert.
Les mer om Normkorpuset

Begge korpusene er fritt tilgjengelige for forskning.

 

tekstlab-merke

 

 

Publisert 5. apr. 2017 14:05 - Sist endret 14. juni 2020 16:33