2019

Publisert 20. nov. 2019 15:29

Den nye versjonen av CANS - amerikanordisk talespråkskorpus har fått flere eldre opptak av Seip og Selmer (1931) og Einar Haugen (1942) og inneholder nå 746 000 ord.

LIA Sápmi inneholder nå nesten 190 000 ord.  

Les mer om LIA-prosjektet og søk i korpusene

Bildet kan inneholde: rød, oransje, tekst, font, linje.
Publisert 13. sep. 2019 16:04

LIA norsk - korpus av eldre dialektopptak inneheld nesten 3,5 millionar ord ytra av 1374 personar frå 226 kommunar i Noreg.

Les meir om LIA-prosjektet og søk i korpuset

Les brukarrettleiinga for LIA norsk

Publisert 12. apr. 2019 09:18

Den nye versjonen av CANS - amerikanordisk talespråkskorpus har nesten tre ganger så mange ord som den gamle versjonen. Korpuset inneholder nå over 700 000 ord ytret av 163 amerikanorske og 22 amerikasvenske informanter fra USA og Canada.

Les mer om prosjektet og søk i korpuset