Nye versjoner av CANS og LIA Sápmi

Den nye versjonen av CANS - amerikanordisk talespråkskorpus har fått flere eldre opptak av Seip og Selmer (1931) og Einar Haugen (1942) og inneholder nå 746 000 ord.

LIA Sápmi inneholder nå nesten 190 000 ord.  

Les mer om LIA-prosjektet og søk i korpusene

Publisert 20. nov. 2019 15:29 - Sist endret 14. juni 2020 16:36