CANS nesten tredoblet i størrelse

Den nye versjonen av CANS - amerikanordisk talespråkskorpus har nesten tre ganger så mange ord som den gamle versjonen. Korpuset inneholder nå over 700 000 ord ytret av 163 amerikanorske og 22 amerikasvenske informanter fra USA og Canada.

Les mer om prosjektet og søk i korpuset

Publisert 12. apr. 2019 09:18 - Sist endret 14. juni 2020 16:36