Ny og større versjon av TAUS

TAUS-korpuset har blitt utvidet med opptak og transkripsjoner fra B-serien. TAUS v.3 inneholder dermed nesten 388 000 ord og 86 informanter fra A-, B- og C-serien, det vil si over 117 000 flere ord og 27 informanter mer enn forrige versjon, TAUS v.2.

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, merke.

TAUS v.2 inneholder bare materiale fra A- og C-serien. Dette er opptak og transkripsjoner med folk fra Kampen, Vålerenga og Frogner mellom 34 og 75 år og mellom 15 og 17 år. Da Tekstlaboratoriet lagde TAUS-korpuset i 2007, var B-serien forsvunnet. I 2013 dukket spolebåndene fra B-serien opp igjen (se artikkel i Uniforum), og båndene er nå digitalisert og transkribert gjennom LIA-prosjektet.

 

Informantene i B-serien er mellom 20 og 30 år og deltar i to ulike opptakssituasjoner. En der de skal tenke seg at de presenterer seg selv for en større forsamling. En annen der de snakker med en annen person, ofte er dette en person som de kjenner ganske godt.

 

Les mer om TAUS-korpuset og Talemålsundersøkelsen i Oslo.

 

 

 

Publisert 3. feb. 2020 14:29 - Sist endret 14. juni 2020 16:36