Bauta: Janne Bondi Johannessen in memoriam

Minneskriftet Bauta: Janne Bondi Johannessen in memoriam er publisert i Osla: https://journals.uio.no/osla/issue/view/725

Janne Bondi Johannessen var faglig leder av Tekstlaboratoriet fra 1993 og fram til hun døde sommeren 2020. Denne publikasjonen var ment som et festskrift til 60-årsdagen hennes, men ble gjort om til minneskrift.

Publikasjonen består av 29 artikler fra 49 bidragsytere og inneholder også en fyldig innledning og minneord. Kristin Hagen, Arnstein Hjelde, Karine Stjernholm og Øystein A. Vangsnes er redaktører.

 

https://journals.uio.no/osla/issue/view/725

 

 

Publisert 26. jan. 2021 09:44 - Sist endret 26. jan. 2021 09:44