Ny leder av Tekstlaboratoriet: Presentasjon av Dag Haug

Fra 1. januar 2021 er professor Dag Trygve Truslew Haug ny faglig leder for Tekstlaboratoriet. Nedenfor presenterer han seg selv for dem som ikke kjenner ham fra før:

Bildet kan inneholde: rød, oransje, tekst, font, linje.

"Min bakgrunn er i klassiske språk og indoeuropeisk språkvitenskap. Jeg studerte gresk, latin, sanskrit, litauisk og armensk i Oslo og Paris og skrev doktorgrad i gammelgresk om Homers bruk av dialekter i Iliaden og Odysseen. I løpet av studietida ble jeg også interessert i moderne lingvistisk teori, særlig formell semantikk og leksikalsk-funksjonell grammatikk. Men da jeg forsøkte å anvende disse teoriene på "mine språk", skjønte jeg fort at mye er usikkert. Hvordan vet vi egentlig hvor i setningen en gammelgresk preposisjonsfrase kan stå? Det er ingen gammelgrekere å spørre.

Svaret ble korpuslingvistikk, og i 2008 fikk jeg et NFR-prosjekt som bl.a. skulle konstruere et parallelt korpus over tidlige oversettelser av Det nye testamentet til indoeuropeiske språk, nemlig gammelarmensk, gotisk, latin, gammelkirkeslavisk, samt originaltekstene, som er skrevet på gammelgresk. I dette korpuset gjorde vi både morfologisk tagging, syntaktisk analyse og annotasjon av informasjonsstatus og diskursstruktur, så læringskurven var bratt!

Etter å ha lagd korpuset vårt måtte vi lære oss å bruke det, og på den måten fikk jeg en interesse for datalingvistikk. I 2017/18 hadde jeg en forskningsgruppe på Senter for grunnforskning på Drammensveien sammen med Stephan Oepen fra Institutt for informatikk. Der jobbet vi mye med maskinlesbare representasjoner av setningsbetydning, og jeg fikk ideen til mitt nye forskningsprosjekt med den nokså ambisiøse tittelen Universal Natural Language Understanding (https://www.hf.uio.no/iln/english/research/projects/universal-natural-language-understanding/). Et annet spennende (og dessverre altfor aktuelt) prosjekt jeg er involvert i nå bruker metoder fra datalingvistikk for å forstå bedre hvordan immunsystemet fungerer (https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/research/convergence-environments/immunolingo/).

Selv om jeg har drevet med korpuslingvistikk i lang tid og har samarbeidet med Tekstlaboratoriet hele veien, så er det mye som er nytt når jeg nå begynner som leder her. Ikke minst har jeg nesten ikke jobbet med norsk! Talespråkskorpus er heller ikke særlig aktuelle når man som meg har jobbet med språk som ikke har hatt morsmålsbrukere på over tusen år. Så det er mye å lære. Men jeg tror også bakgrunnen min har noen fordeler. Når man jobber med eldre språk er språklige og filologiske problemstillinger tett sammenvevd. Det er relevant når Tekstlaboratoriet nå, i tråd med den økte interessen for digital humaniora, får nye brukere utenfor lingvistmiljøene. Det er en spennende utvikling som bare vil fortsette. Tekstlaboratoriet har gjort en fremragende jobb for for forskere ved HF og andre steder i over tjue år. Det skal vi forsette med, samtidig som vi fornyer oss og tilbyr nye tjenester . Jeg gleder meg til å være med på reisen."

Publisert 2. feb. 2021 13:57 - Sist endret 2. feb. 2021 13:57