Tekstlaboratoriet har fått støtte til å lage ScanDiaSyn

Tekstlaboratoriet har fått tildelt 1 950 000 kroner for 2007 fra UiOs pott for avansert vitenskapelig utstyr. Pengene skal brukes til utvikling av en talespråksdatabase for skandinaviske dialekter (ScanDiaSyn). Det skal også samles inn talemålsmateriale fra ca 50 målepunkter (dvs ca 200 informanter) rundt omkring i Norge i samarbeid med våre partnere ved UiT og NTNU. Materialet vil bestå av intervjuer og samtaler som skal transkriberes og kobles sammen med tilsvarende lyd- og videoopptak. Det vil også bli laget spørreskjemaer som skal kartlegge ulike syntaktiske forhold i informantenes talemål. Talemålsdatabasen vil også bestå av eldre transkripsjoner og opptak, for eksempel fra Målførearkivet ved ILN, dels i samarbeid med NO2014.

Talemålsdatabasen skal lages for nettverket ScanDiaSyn som er tilknyttet det skandinaviske senteret for fremragende forskning, NORMS.

Oppdatert 19. mars 2007 av KH

 

 

 

Av Kristin Hagen
Publisert 31. mai 2010 08:57 - Sist endret 8. feb. 2018 14:05