Arnstein Hjelde: Norsk språk i Amerika

Tekstlaboratoriet inviterer til gjesteforelesning med Arnstein Hjelde, høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Østfold.

Hjelde: "Språkfolk ved Universitetet i Oslo gjer seg no klare til å reise til Amerika for å dokumentere det som enno finst av norske dialektar der borte. Sjølv har eg arbeidd ein del med norsk språk tala i Midtvesten, og i 1986-87, 1992 og 1996 var eg i denne delen av USA og gjorde feltarbeid.

I dette foredraget vil eg kommentere nokre av dei røynslene eg gjorde da eg reiste rundt på jakt etter norsk-amerikanarar som enno kunne snakke norsk. Eg vil også drøfte nokre særdrag som eg fann knytt til språk, språkbruk og språksamfunn.
 


 

Publisert 14. mai 2010 13:24 - Sist endret 8. juni 2010 11:44