Feiring av Nordisk dialektkorpus

Fredag 11. november feirer vi at Nordisk dialektkorpus versjon 1.0 er ferdig.

På programmet står tale(r) og lett servering. Dessuten skal instituttleder Bente Christensen trekke to heldige vinnerne blant korpusets informanter. Vinnerne får reisegavekort på 5000 kroner.

Alle er velkomne!

Tekstlaboratoriet har i samarbeid med NTNU, UiT og flere andre skandinaviske universitet arbeidet med Nordisk dialektkorpus siden 2006. Nå er versjon 1.0 endelig ferdig!

Nordisk dialektkorpus er et talespråkskorpus med norske, svenske, danske, færøyske, islandske og älvdalske dialekter. Korpuset består av transkripsjoner av intervjuer og samtaler knyttet til lyd- og videoopptak. Opptakene er både nye og eldre.

I den norske delen har vi nyere opptak med 428 informanter fra 109 forskjellige steder i Norge. Det er Tekstlaboratoriet som har stått for opptakene i Sør-Norge samt den tekniske utviklingen av korpuset. Dessuten har Tekstlaboratoriets transkribører transkribert alle opptakene, i alt drøyt 1,8 millioner ord transkribert talemålsnært og oversatt til ortografisk transkripsjon. NO2014 har dessuten finansiert transkripsjonen av 257 000 ord fra Målførearkivet som også er lagt inn i korpuset.

Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning, og vil være en gullgruve for både studenter, stipendiater og forskere!

Les mer på hjemmesiden til Nordisk dialektkorpus.

Arrangør

Tekstlaboratoriet og ILN
Publisert 4. nov. 2011 16:42 - Sist endret 8. nov. 2011 11:58