Kurs i korpus-bruk 27. og 28. januar

Tekstlaboratoriet inviterer forskere, stipendiater, masterstudenter og andre interesserte ved Humanistisk fakultet til kurs torsdag 27. januar og fredag 28. januar.

Velg kurs i talespråkskorpus torsdag eller kurs i skriftspråkskorpus fredag eller meld deg på begge kursene.

 

 

 

Tema for kursene er bruk av korpus:

Talespråkskorpus: Torsdag 27. januar 2011 klokka 09.00 - 12.00.
Skriftspråkskorpus: Fredag 28. januar 2011 klokka 09.00 - 12.00.

Kursene avsluttes begge dager med gratis lunsj klokka 12.15.
Sted: PC-rom 241 Helga Engs hus

Det er mulig å melde seg på bare ett kurs eller begge.

De fleste korpusene vi vil demonstrere, er korpus Tekstlaboratoriet selv har utviklet - alene eller i samarbeid med andre, men enkelte andre korpus kan også bli gjennomgått. Alle korpusene vil bli vist som forskningsverktøy, illustrert med mindre forskningsspørsmål. Deltagerne vil få gode muligheter til å prøve korpusene under kyndig veiledning. For øvrig oppfordres deltagerne til å komme med egne ønsker om fremtidige forskningsverktøy, små og store, der Tekstlaboratoriet kan bistå.

Vi håper kurset vil gi deltakerne inspirasjon og ideer til egen forskning!

Hvilke korpus som blir gjennomgått, er avhengig av kursdeltakernes ønsker. Her er noen korpus:

 • Talespråkskorpus torsdag 27. januar:
  • Nordisk dialektkorpus
  • Norsk talespråkskorpus (NoTa), Oslodelen
  • TAUS-korpuset
  • British National Corpus
 • Skriftspråkskorpus fredag 28. januar:
  • Oslokorpuset av taggede norske tekster
  • Leksikografisk bokmålskorpus
  • NO 2014 nynorskkorpus
  • Korpus med musikkanmeldelser
  • Korpus med franske nyhetstekster
  • Norsk aviskorpus
  • Utenlandske korpus
 • Flerspråklige skriftspråkskorpus:
  • Oslo Multilingual Corpus
  • RuN-korpusetProgram begge dager:

09.00 - 09.15: Kaffe og innledning
09.15 - 12.00: Demonstrasjon av ulike korpus med mulighet til å prøve selv
12.15 - 13.00: Gratis lunsj
 
Alle interesserte, inkludert studenter, oppfordres til å melde seg på. Det kan bli flere kurs dersom interessen er stor.

Seminaret vil bli ledet av Tekstlaboratoriets professor Janne Bondi Johannessen og språkingeniørene Kristin Hagen, Anders Nøklestad og Kari Kinn. Forsker og hovedredaktør Oddrun Grønvik deltar fra NO2014.

Arrangør

Tekstlaboratoriet
Publisert 20. des. 2010 13:57 - Sist endret 14. juni 2020 16:33