Dialektseminar 2013 - Program


Seminaret arrangeres i 12. etasje i Niels Treschows hus.
 

Torsdag 10. januar

12.00 – 13.00: Lunsj (12. etasje, Niels Treschows hus)

13.00 – 13.15: Åpning ved prosjektleder i NorDiaSyn Janne Bondi Johannessen og prodekan for forskning og forskerutdanning Einar Lie


Ordstyrer: Kristin Bech

13.15 – 13.45: Jan Svennevig (UiO):
Åh nå. Før og nå

13.45 – 14.15: Øystein Vangsnes og Marit Westergaard (UiT):
"Ka korpuse fortæll? Om kv-spørsmål i norske dialektar etter mange års kartlegging"

14.15 – 14.45: Lars-Olof Delsing (LU):
Verbsystemet i en nordsvensk dialekt

14.45 – 15.15: Kaffe
 

Ordstyrer: Jan Terje Faarlund

15.15 – 15.45: Arne Torp (UiO):
2Oslo, 1Oslo eller 1Åslo? Om ymse slags tonelag og vokalkvalitet i navnet på Norges hovedstad

15.45 – 16.30: Janne Bondi Johannessen (UiO), Marit Julien (LU) og Helge Lødrup (UiO):
Norsk er menneskesentrert. Preposisjoner og relasjoner

16.30 – 17.00: Thórhallur Eythórsson (HI) , Zakaris Svabo Hansen (FrF) og Jóhannes Gísli Jónsson (HI):
Upersonlige konstruktioner i færøsk og islandsk


19:00: Middag (for forelesere og ordstyrere) på Cafe Christiania, Nedre Vollgt. 19, inngang Stortingsgaten

 

Fredag 11. januar


Ordstyrer: Arnstein Hjelde

09.15 – 09.45: Unn Røyneland (UiO):
Det norske dialektlandskapet. Sosiolingvistiske perspektiver på bruk av NDC

09.45 – 10.15: Maia Andréasson (GU), Elisabet Engdahl (GU) og Filippa Lindahl (GU): 
Objektsrealisering och informationsstruktur i NDC – vart tar de pronominella objekten vägen? 

10.15 – 10.45: Henrik Jørgensen (AaU):
Kasusneutralisation og object shift i fastlandsskandinavisk

10.45 – 11.00: Kaffe


Ordstyrer: Kjell Johan Sæbø

11.00 – 11.30: Ruth Fjeld (UiO):
Mor og far eller mamma og pappa - og annen norsk slektskapsterminologi i norske dialekter

11.30 – 12.00: Helge Sandøy (UiB):
Somme, nokon og einkvan i moderne nordiske talemål

12.00 – 13.00: Lunsj (12. etasje, Niels Treschows hus)


Ordstyrer: Hans Olav Enger

13.00 – 13.30: Kristin Eide (NTNU), Leiv Inge Aa (NTNU) og Tor Åfarli (NTNU):
Nokre mytar er fort avkledde: partisipp i dialektkorpuset

13.30 – 14.00: Åse Wetaas (NO 2014):
"Nordisk dialektkorpus og Norsk målføresynopsis - ei samanlikning av kjelder til dialektologisk forsking frå kvar si tid"

14.00 – 14.30: Kaffe


Ordstyrer: Signe Laake

14.30 – 15.00: Tor Arne Haugen (UiO):
Fleirverdige adjektiv i talemål

15.00 – 15.45: Kristine Bentzen (UiT), Piotr Garbacz (UiO), Ida Larsson (SU) og Björn Lundquist (UiT):
"Korpusstudier: en tio-i-topp-lista"

15.45: Avslutning ved prosjektleder i NorDiaSyn Janne Bondi Johannessen

 

 

Publisert 14. nov. 2012 13:44 - Sist endret 14. juni 2020 16:33