Dialektseminar 2013

Ny forskning basert på Nordisk dialektkorpus

Gjester fra inn- og utland presenterer arbeid basert på korpuset.

Nordisk dialektkorpus ble lansert i november 2011 etter flere års datainnsamling og -bearbeiding innenfor samarbeidsprosjektet Nordisk dialektsyntaks (ScanDiaSyn). 

Seminaret er åpent for alle interesserte.

http://www.flickr.com/photos/jennifee/5473710022/

Seminaret vil finne sted i tolvte etasje i Niels Treschow hus på Universitetet i Oslo torsdag 10. og fredag 11. januar 2013.

Foredragsholderne er alle framstående forskere fra universiteter i Norge og Norden innen flere fagmiljøer som fonologi, morfologi, syntaks, sosiolingvistikk og leksikografi.

Les programmet her.

Vi håper å kunne spanderer kaffe og frukt på tilhørerne. Derfor vil vi gjerne vite hvor mange som har tenkt å delta.

Meld deg på her innen 7. januar. (Foredragsholdere melder seg på via tilsendt lenke på epost.)

Nordisk dialektkorpus er ett av resultatene fra samarbeidsprosjektet Nordisk dialektsyntaks (ScanDiaSyn). Den norske delen og den tekniske ferdigstillelsen er finansiert gjennom NorDiaSyn-prosjektet (Norges Forskningsråd, FRIHUM) ved Janne Bondi Johannessen, Øystein Alexander Vangsnes og Tor Anders Åfarli.Tekstlaboratoriet har laget databaser og søkegrensesnitt.

Les mer om NorDiaSyn og ScanDiaSyn.

 

 

Publisert 14. nov. 2012 13:44 - Sist endret 14. juni 2020 16:33