Kurs i korpus-bruk 21. mars 2013

Tekstlaboratoriet inviterer forskere, stipendiater, masterstudenter og andre interesserte ved Humanistisk fakultet til kurs torsdag 21.mars.

Velg mellom kurs i talespråkskorpus torsdag morgen eller kurs i skriftspråkskorpus torsdag ettermiddag eller meld deg på begge kursene. Tekstlaboratoriet spanderer lunsj.

Meld deg på innen 15. mars

Foto: Colourbox

Tema for kursene er bruk av korpus:

Talespråkskorpus:
Torsdag mars 2013 klokka 09.15 - 12.00.

Skriftspråkskorpus:
Torsdag mars 2013 klokka 13.15 - 16.00.

En enkel, gratis lunsj serveres klokka 12.15.

Det er mulig å melde seg på bare ett kurs eller begge.

De fleste korpusene vi vil demonstrere, er korpus Tekstlaboratoriet selv har utviklet - alene eller i samarbeid med andre, men enkelte andre korpus kan også bli gjennomgått. Alle korpusene vil bli vist som forskningsverktøy, illustrert med mindre forskningsspørsmål. Deltagerne vil få gode muligheter til å prøve korpusene under kyndig veiledning. For øvrig oppfordres deltagerne til å komme med egne ønsker om fremtidige forskningsverktøy, små og store, der Tekstlaboratoriet kan bistå.

Vi håper kurset vil gi deltakerne inspirasjon og ideer til egen forskning!

Hvilke korpus som blir gjennomgått, er avhengig av kursdeltakernes ønsker. Her er noen korpus:

 • Talespråkskorpus
  • Nordisk dialektkorpus
  • Norsk talespråkskorpus (NoTa), Oslodelen
  • TAUS-korpuset
  • Big-Brother-korpuset
  • Ruija-korpuset
  • British National Corpus
  • Nordisk syntaksdatabase
 • Skriftspråkskorpus
  • Oslokorpuset av taggede norske tekster
  • Leksikografisk bokmålskorpus
  • NO 2014 nynorskkorpus
  • Korpus med musikkanmeldelser
  • Korpus med franske nyhetstekster
  • Norsk aviskorpus
 • Flerspråklige skriftspråkskorpus:
  • Oslo Multilingual Corpus
  • RuN-korpuset

Alle interesserte, inkludert studenter, oppfordres til å melde seg på. Det kan bli flere kurs dersom interessen er stor.

Seminaret vil bli ledet av Tekstlaboratoriets professor Janne Bondi Johannessen og språkingeniørene Kristin Hagen, Anders Nøklestad og Eirik Olsen.

 

Arrangør

Tekstlaboratoriet
Publisert 12. feb. 2013 10:39 - Sist endret 14. juni 2020 16:33