Kurs i korpusbruk 8. november 2013

Tekstlaboratoriet inviterer forskere, stipendiater, masterstudenter og andre interesserte ved Humanistisk fakultet til kurs fredag 8. november 2013.

Velg mellom kurs i talespråkskorpus fredag morgen eller kurs i skriftspråkskorpus fredag ettermiddag eller meld deg på begge kursene. Tekstlaboratoriet spanderer lunsj.

Meld deg på innen 1. november

Foto: Colourbox

Tema for kursene er bruk av korpus:

Talespråkskorpus:
Fredag 8. november 2013 klokka 09.15 - 12.00.
Sted: PC-rom 241, Helga Engs hus
 

Skriftspråkskorpus:
Fredag 8. november 2013 klokka 13.15 - 16.00.
Sted: PC-rom 241, Helga Engs hus


En enkel, gratis lunsj serveres i kantina i Helga Engs hus klokka 12.15.

Det er mulig å melde seg på bare ett kurs eller begge.

De fleste korpusene vi vil demonstrere, er korpus Tekstlaboratoriet selv har utviklet - alene eller i samarbeid med andre, men enkelte andre korpus kan også bli gjennomgått.

Alle korpusene vil bli vist som forskningsverktøy, illustrert med mindre forskningsspørsmål. Deltagerne vil få gode muligheter til å prøve korpusene under kyndig veiledning. For øvrig oppfordres deltagerne til å komme med egne ønsker om fremtidige forskningsverktøy, små og store, der Tekstlaboratoriet kan bistå.

Vi håper kurset vil gi deltakerne inspirasjon og ideer til egen forskning!

Hvilke korpus som blir gjennomgått, er avhengig av kursdeltakernes ønsker. Her er noen korpus:

 • Talespråkskorpus
  • Nordisk dialektkorpus (nordiske dialekter)
  • Norsk talespråkskorpus (NoTa), Oslodelen (moderne oslospråk)
  • TAUS-korpuset (eldre oslospråk)
  • Big-Brother-korpuset (første sesong av realityserien)
  • Ruija-korpuset (talemål fra kvensk- og finskspråklige områder)
  • British National Corpus (engelsk)
  • Nordisk syntaksdatabase (data fra spørreskjema)
 • Skriftspråkskorpus
  • Oslokorpuset av taggede norske tekster
  • Leksikografisk bokmålskorpus
  • NO 2014 nynorskkorpus
  • Korpus med musikkanmeldelser (fra A-tekst)
  • Korpus med franske nyhetstekster
  • Norsk aviskorpus
  • SKRIV-korpuset (Elevtekster fra videregående skole)
    
 • Flerspråklige skriftspråkskorpus:
  • Oslo Multilingual Corpus (parallellkorpus: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk, portugisisk, norsk)
  • RuN-korpuset (parallellkorpus: norsk, russisk, engelsk, bosnisk, kroatisk, serbisk, bulgarsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, svensk).

Alle interesserte, inkludert studenter, oppfordres til å melde seg på. Det kan bli flere kurs dersom interessen er stor.

Seminaret vil bli ledet av Tekstlaboratoriets professor Janne Bondi Johannessen og språkingeniørene Kristin Hagen og Anders Nøklestad.

 

Arrangør

Tekstlaboratoriet
Publisert 25. sep. 2013 16:36 - Sist endret 14. juni 2020 16:33