Symposium for Ruth Vatvedt Fjeld

Fellesnevner for foredragene: Leksikografisk bokmålskorpus

 

Symposiet arrangeres i forbindelse med at Ruth Vatvedt Fjeld fyller 70 år og går av med pensjon.

 

Program

12.30 – 13.40  

Velkommen ved Janne Bondi Johannessen (UiO)

Bolette Pedersen (Københavns Universitet): Ordbetydning i ordbøger og til sprogprocessering

Kjell Johan Sæbø (Universitetet i Oslo):
Vær utålmodig, kvinne: Appellative vokativer i norsk

13.40 – 13.45   Kort pause

13.45–14.45      

Lars Trap-Jensen (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab):
Ligestilling og sproglige uligheder: i ordbogen, i korpus og i samfundet

Lars Vikør (Universitetet i Oslo):
Frå ordbok til korpus - og tilbake?

15.00 – 16.30   Felles feiring av Ruth ved ILN ILNs pauserom, Henrik Wergelands hus, 5. etasje, med kaker, kaffe og taler.

16.30 – 18.30  

Marianne Rathje (Syddansk Universitet): "Fuck" i norsk og dansk

Åse Wetås (Språkrådet): Leksikografisk bokmålskorpus og andre større datasamlinger i Språkrådets normeringsarbeid

Urd Vindenes & Hans-Olav Enger (Universitetet i Oslo): Det umulige er mulig

Emma Sköldberg (Göteborgs Universitet): Med Ruth i ryggen, bortom frågan om kvinnor och män - om revideringen av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

 

Ingen påmelding til seminaret – bare møt opp!

VELKOMMEN!

 

Arrangører:

Janne Bondi Johannessen, Kristin Hagen, Rikke Hauge og Mina Finstad Berg

 

Publisert 28. mai 2018 11:44 - Sist endret 30. mai 2018 13:57