Gjesteforelesninger: Piotr Garbacz

Forskergruppe for talespråk og Tekstlaboratoriet inviterer til gjesteforelesning 9. juni.

Piotr Garbacz, gjesteforsker, Lunds universitet

Tittel: "Älvdalska: ett mindre känt nordiskt språk"

Tid: Mandag 9. juni 14.15 - 16.00

Sted: i seminarrom 104, P.A. Munchs hus

Les eller last ned foredraget her

Piotr Garbacz er for tiden gjesteforsker ved Tekstlaboratoriet.
Piotr Garbacz er ellers doktorand i nordiske språk ved Lunds universitet.


Sammendrag: "Älvdalska: ett mindre känt nordiskt språk"

Älvdalska talas av omkring 3000 personer i nordvästra Dalarna i Sverige. Den avviker från standardsvenska
(liksom från de andra nordiska språken) på alla nivåer: den fonetiska, den morfologiska, den syntaktiska och
den lexikala, varför det kan anses motiverat att kalla älvdalska för ett separat språk. Älvdalska är belagt sedan
början av 1600-talet och har sen dess dragit till sig lingvisternas intresse. På senare år har även älvdalskans
syntax börjat utforskas och då bl.a. i regi av ScanDiaSyn och NORMS. Föredraget syftar till att ge en kort
presentation av det älvdalska språket och alla dess aspekter med tonvikt på syntaxen.

Velkommen!

 

Publisert 10. juni 2008 13:21 - Sist endret 10. nov. 2011 14:53