Tekstlab-seminar 2007

Seminar ved Tekstlaboratioriet for forskere, forskerstudenter og andre interesserte

Tid: Fredag 20.april 9.15-16.00
Sted: Harriet Holters Hus
Seminarrom 013 (Oppmøte)
PC-rom 035
Program: se lenger ned

Vi inviterer til et gratis dagsseminar hvor interesserte forskere og forskerstudenter kan få vite om en del av ressursene som finnes ved Tekstlaboratoriet og andre steder. Deltakerne vil også få muligheten til selv å prøve seg under kyndig veiledning. Vi håper seminaret kan gi deltakerne inspirasjon og ideer til egen forskning.

 • Korpus: Tekstdatabaser som forskningsverktøy
  • Generelt om: skriftspråks- og talespråkskorpus, parallellkorpus, annotering
  • Demo av bl.a.:
   • Norsk talespråkskorpus
   • Oslo Multilingual Corpus
   • Oslokorpuset av taggede norske tekster
   • Leksikografisk bokmålskorpus
   • NO 2014 nynorskkorpus
   • Norsk aviskorpus
     
 • Grammatikkspill: Undervisningsverktøy
  • Demo av VISL-spillene for mange ulike språk

Vi er også interessert i å finne ut hvor skoen trykker for mange; vi vet at det finnes ønsker om både enkle og mer kompliserte måter å finne fram i tekster på, samt bearbeide materiale eller sammenstille det på ulike måter, og vil gjerne høre mer om det.
 


Det bli servert en lettere lunsj til deltagerne.

Program:
9.15-9.30: Kaffe
9.30-10.00: Innledning: Hva, hvorfor, hvordan
10.15-12: Gjennomgåelse av noen sentrale forskningsverktøy (illustrert med mindre forskningsspørsmål)
12.00-13.00: Lunsj
13.00-14.00: Diskusjon om behov: innspill fra deltagerne
14.00-16.00: Prøv selv – under kyndig veiledning

Seminaret vil bli ledet av Tekstlaboratoriets p.t. personale: professor Janne Bondi Johannessen, samt språkingeniørene Kristin Hagen, Anders Nøklestad og Joel Priestley.

Påmelding og spørsmål: kristin.hagen@iln.uio.no
Seminaret er gratis
Frist: Torsdag 12. april NB! Deltagerantallet begrenses til 25.
Velkommen!

   
 

 

Publisert 24. apr. 2007 15:30 - Sist endret 24. juni 2010 14:44