Tekstlab-seminar

Seminar ved Tekstlaboratoriet for forskere, forskerstudenter, masterstudenter og andre interesserte 

Tid: Torsdag 20.  desember

9.30 - 15.00
Sted: Helga Engs hus, rom 241
Program: se lenger ned

Vi inviterer til høstens seminar ved Tekstlaboratoriet. Seminaret er rettet mot fakultetets vitenskapelig ansatte og PhD-stipendiater, men også master-studenter og andre kan komme med om det er kapasitet. Seminaret i høst er todelt, og deltagerne kan velge om de vil være med på første del, andre del, eller begge. Alle deltagere er velkommen til gratis lunsj.

Høstens seminar vil fokusere på talespråkskorpus og skriftspråkskorpus (enspråklige og flerspråklige). Først og fremst vil vi gjennomgå de korpusene Tekstlaboratoriet selv har utviklet alene eller i samarbeid med andre, men enkelte andre korpus vil også bli demonstrert. Deltagerne vil få gode muligheter til å prøve korpusene under kyndig veiledning.

Vi håper seminaret vil gi deltakerne inspirasjon og ideer til egen forskning!

Følgende korpus vil gjennomgås:

 • Talespråkskorpus:
  • Norsk talespråkskorpus, Oslodelen
  • TAUS-korpuset

British National Corpus (dersom det er interesse for det)
     (NoTa og TAUS har et nytt og mer avansert søkegrensesnitt med resultathåndtering)

 • Skriftspråkskorpus:
  • Oslo Multilingual Corpus
  • Oslokorpuset av taggede norske tekster
  • Leksikografisk bokmålskorpus
  • NO 2014 nynorskkorpus
  • Norsk aviskorpus
  • Utenlandske korpus (dersom det er interesse for det)

Det bli servert en lettere lunsj til deltagerne.

Program: 

9.30-9.45:Kaffe

9.45-10.00: Innledning: Hva, hvorfor, hvordan

10.00-12.00: Talemålskorpus

12.00-13.00: Gratis lunsj i kantina, Helga Eng

13.00-15.00: Skriftspråkskorpus

Alle korpusene vil gjennomgås som forskningsverktøy, illustrert med mindre forskningsspørsmål. Alle korpusene vil være tilgjengelige for prøving under veiledning. For øvrig oppfordres deltagerne til å komme med egne ønsker om fremtidige forskningsverktøy, små og store, der Tekstlaboratoriet kan bistå.

Alle interesserte (inkludert studenter) oppfordres til å melde seg på. Det kan bli flere kurs på nyåret dersom interessen er stor.

Seminaret vil bli ledet av Tekstlaboratoriets professor Janne Bondi Johannessen og språkingeniørene Kristin Hagen, Anders Nøklestad og Joel Priestley. Oddrun Grønvik fra NO2014 presenterer deres nynorskkorpus.

Påmelding her
Eventuelle spørsmål sendes til: janne.bondi.johannessen@iln.uio.no
eller kristin.hagen@iln.uio.no
Seminaret er gratis
Frist: Torsdag 13. desember NB! Deltagerantallet begrenses til 25.
Velkommen!

Publisert 22. jan. 2008 16:37 - Sist endret 24. juni 2010 14:41