Tekstlab-seminar

Tekstlaboratoriet holder seminar for forskere, forskerstudenter, masterstudenter og andre interesserte

Tid: Onsdag 7. januar 2009 klokka 10.15 - 15.00
Sted: Henrik Wergelands hus, rom 301
Program: se lenger ned

Vi inviterer til seminar ved Tekstlaboratoriet. Seminaret er rettet mot fakultetets vitenskapelig ansatte og PhD-stipendiater, men også master-studenter og andre kan melde seg på hvis det er kapasitet. Seminaret er todelt, og deltagerne kan velge om de vil være med på første del, andre del, eller begge. Alle deltagere er velkomne til gratis lunsj.

Seminaret vil fokusere på talespråkskorpus og skriftspråkskorpus (enspråklige og flerspråklige). Først og fremst vil vi gjennomgå de korpusene Tekstlaboratoriet selv har utviklet alene eller i samarbeid med andre, men enkelte andre korpus vil også bli demonstrert. Deltagerne vil få gode muligheter til å prøve korpusene under kyndig veiledning.

Vi håper seminaret vil gi deltakerne inspirasjon og ideer til egen forskning!

Følgende korpus vil gjennomgås:

 • Talespråkskorpus:
  • Nyhet! Første del av Nordisk dialektkorpus
  • Norsk talespråkskorpus (NoTa), Oslodelen
  • TAUS-korpuset

British National Corpus (dersom det er interesse for det

(NoTa og TAUS har et nytt og mer avansert søkegrensesnitt med resultathåndtering)

 • Skriftspråkskorpus:
  • Oslo Multilingual Corpus
  • Oslokorpuset av taggede norske tekster
  • Leksikografisk bokmålskorpus
  • NO 2014 nynorskkorpus
  • Norsk aviskorpus
  • Utenlandske korpus (dersom det er interesse for det)

Det bli servert en lettere lunsj til deltagerne.

Program:

10.15 - 10.30: Kaffe og innledning
10.30 - 11.15: Om talemålskorpus
11.15 - 12.00: Prøv selv!
12.00 - 13.00: Gratis lunsj
13.00 - 13.45: Om skriftspråkskorpus
13.45 - 15.00: Prøv selv!

Alle korpusene vil gjennomgås som forskningsverktøy, illustrert med mindre forskningsspørsmål. Alle korpusene vil være tilgjengelige for prøving under veiledning. For øvrig oppfordres deltagerne til å komme med egne ønsker om fremtidige forskningsverktøy, små og store, der Tekstlaboratoriet kan bistå.

Alle interesserte (inkludert studenter) oppfordres til å melde seg på. Det kan bli flere kurs dersom interessen er stor.

Seminaret vil bli ledet av Tekstlaboratoriets professor Janne Bondi Johannessen og språkingeniørene Kristin Hagen, Anders Nøklestad og
Joel Priestley. Oddrun Grønvik fra NO2014 presenterer deres nynorskkorpus.

Publisert 17. des. 2008 11:02 - Sist endret 10. nov. 2011 14:53