Tekstlaboratoriet i media

​​​

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje.

 Presse:

TV and radio:

 • Janne Bondi Johannessen, intervjuet av Asle Toje, Toje om Norge, NRK P2 radio, 30. januar 2020. Om Nord-Dakota. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen, intervjuet av Hege Holm, NRK P1 Pluss radio 23. januar 2020. Om amerikanorsk. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen, intervjuet av NRK P1 Pluss radio 12. oktober 2015. Om dialekter og migrasjon. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen, intervjuet av NRK P2 Kulturhuset 6. oktober 2014. Om dubbing av amerikanske serier. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen, intervjuet av NRK P2 Språkteigen, 15. juni 2014. Amerikanorsk under lupen. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen, intervjuet av NRK P2 Kulturhuset, 13. mai 2014, om forskjellen mellom amerikansk ræpp og Shakespeare. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen, intervjuet av NRK P1 Her og nå, 2. mai 2014, om at norskamerikansk dør i USA. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen, intervjuet av NRK P2 Kulturnytt om hva de språklige grensene kan fortelle oss om dialektvariasjonene i Norge.  21. nov. 2013. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen intervjuet om Oslo-språk i Østlandssendingen, NRK radio P1. 31. oktober 2013. Hør innslaget.
 • Arnstein Hjelde og Janne Bondi Johannessen om The Norwegian Language in Canada. News at Noon, CTV Saskatoon [TV] 10. september 2013.
 • Janne Bondi Johannessen intervjuet om mange sider ved norsk språk. Jacobsen på lørdag, NRK P1, 19. januar 2013.
 • Janne Bondi Johannessen intervjuet om Oslo-språket. NRK TV Østlandssendingen og Dagsrevyen 21.  2. januar 2013. Se innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen intervjuet om Oslo-språket. NRK P1 Radio Østlandssendingen  2. januar 2013.
 • Janne Bondi Johannessen intervjuet om Oslo-språket. Radio P4. Sytten tretti.  2. januar 2013.
 • Janne Bondi Johannessen om dativ. NRK P2 Språkteigen 23. september 2012. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen om pronomenet "hen". NRK P2 Kulturnytt 20.september 2012.
 • Janne Bondi Johannessen om tiltale av barn med formene mor og far. NRK Språkteigen 15. april 2012. Hør innslaget.
 • Arnstein Hjelde, Høgskolen i Østfold,om norsk i Coon-området i Wisconsin. Janne Bondi Johannessen om preproprielle og postproprielle artikler. NRK Språkteigen 4. mars 2012. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen om preproprielle artikler. NRK Språkteigen 26. februar 2012. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen om RU i stedet for DU. NRK Språkteigen 7. januar 2012. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen og Nordisk dialektkorpus. NRK Språkteigen 1. januar 2012. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen om østfold-l på NRK Østfold 1. desember 2011. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen om kj-lyden på NRK-Østlandssendingen 6. september 2011. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen om språk i Oslo og resten av landet. Radio Nova, programmet Frokost, 14. februar 2011.
 • Janne Bondi Johannessen intervjuet om nye ord i 2010 på NRK1 TVØslandssendingen og Dagsrevyen 20. desember 2010.
 • Janne Bondi Johannessen om norsk språk i Amerika. Radio NRK Rogaland distriktssending, 25.november 2010. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen om gatenavnsendringer på Frogner i Oslo. NRK1 Østlandssendingen 6.oktober 2010: 
 • Joe Salmons om norsk påvirkning på dialekter i Amerika. Kulturnytt, P2, 7. september 2010. Hør innslaget. (Joe Salmons er professor ved Universitetet i Wisconsin og var gjest på Tekstlaboratoriet i september 2010)
 • Vetenskapsradion Språket. Piotr Garbacz i Sveriges Radio den 20 april 2010.
 • Janne Bondi Johannessen og Signe Laake om norsk i Amerika. NRK Språkteigen 18. april 2010. Les omtalen.
 • Janne Bondi Johannessen og Signe Laake på Multe Music Radio, Northfield, Minnesota. 26. mars 2010.  En times intervju om norsk-amerikansk språk. Podcast.  (Klikk på  Words i høyre marg på denne websiden)
 • Janne Bondi Johannessen om Østfold-l i Oslo. NRK Språkteigen 3. januar 2010. Hør innslaget.
 • Stig Rognes om ordstilling i Rogalands-dialekten. NRK Språkteigen 20. desember 2009. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen om uttalen av Grand Hotel. NRK-Østlandssendingen 11. desember 2009. Les omtalen og hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannessen om forståelse av dialekter. NRK-Østlandssendingen 19. november 2009. Hør innslaget.
 • Karine Stjernholm om Oslo-språk på Forskningstorget. NRK-Østlandssendingen 17. september 2009. Hør innslaget og se video fra Tekstlaboratoriets stand på Forskningstorget.
 • Ann Helen Lea om nye ord i norsk talespråk. NRK Språkteigen 21. juni 2009. Les omtalen.
 • Janne Bondi Johannessen om nye ord i språket i NRK-Østlandssendingen, Lang Lunsj 16. juni 2009.
 • Karine Stjernholm og Eirik Olsen, innslag fra feltarbeid i Fredrikstad. Hør innslaget. (Fredrikstad Radio 29. februar 2009)
 • Karine Stjernholm om ScanDiaSyn-innsamlinga. Hør innslaget. (Fredrikstad Radio 29. februar 2009)
 • Om navnegjenkjenning (Åsne Haaland i NRK P2 Verdt å vite 8. mai 2008. Hør innslaget.
 • Janne Bondi Johannesen snakker om NoTa i Østlandssendinga 4. november 2008
  Østkant på begge sider av Akerselva (Janne Bondi Johannessen i NRK Østlandssendingen 10. april 2008. Les omtalen og hør innslaget)
 • Om språk i Oslo (Janne Bondi Johannessen i NRK P2 Radioselskapet 3. april 2008. Hør innslaget)
 • Om kvinners og menns språk. (Janne Bondi Johannessen i Radio Volda. 8. april 2008)
 • Om språk i Oslo (Janne Bondi Johannessen sammen med to ungdommer fra øst og vest i Radio Tango That Mina Show fredag 28.03 2008. Hør innslaget)
 • Om forskningspolitikk (Janne Bondi Johannessen i NRK P2 Kulturnytt 26. mars 2008. Hør innslaget)
 • Om språk i Oslo (Janne Bondi Johannessen i NRK P2 Kulturnytt 25. mars 2008. Hør innslaget)
 • Om språk i Oslo (Janne Bondi Johannessen i NRK P2 Dagsnytt 18, 25. mars 2008. Hør innslaget)
 • Om språket i rocketekster (Janne Bondi Johannessen i NRK Nitimen 13. mars 2008. Hør innslaget)
 • Om språket i rocketekster - og litt om boka Språk i Oslo (Janne Bondi Johannessen i NRK Frokost-TV 13. mars 2008. Hør innslaget)
 • Om boka Språk i Oslo (Janne Bondi Johannessen i Lang lunsj i NRK Østlandssendingen 10. mars 2008. Hør innslaget)
 • Om rockekviss på Åpen dag (Janne Bondi Johannessen i NRK Østlandssendingen 6. mars 2008. Hør innslaget)
 • Om Bokmålsordboka på nett (Lars Nygaard i NRK Språkteigen 4. februar 2008 - hør innslaget - og NRK Norgesglasset 12. februar 2008. Hør innslaget).
 • Gått Norsk (Janne Bondi Johannessen analyserer språket i tekstene til tre Oslo-band. Radio Tango nov. og des. 2007. ( Les omtalen og hør innslagene: Joachim "Jokke" Nielsen og Michael Krohn fra Raga Rockers. (NB: Musikken i innslagene er redigert bort pga rettighetsproblematikk)
 • Østfold-L tar over i Oslo (NRK Østlandssendingen 28. mars 2007. Les omtalen og hør innslaget)
 • Diverse innslag etter NoTa-seminaret 23. og 24. nov. 2006. Se under Presseomtale her
 • Det er stor forskjell på "han kelneren" og "den kelneren"/"Ikke sant"? (Janne Bondi Johannessen og Jan Svennevig i Lang lunsj i NRK Østlandssendingen 20. nov. 2006. Hør innslaget)
 • Om Oslo-språket (TVNorge, Oslo-TV 2. mai 2006. Les omtalen)
 • Om demonstrativene "han" og "hun" (NRK Språkteigen 12. mars. 2006. Hør innslaget)
 • Sammenlikning av to taleprøver fra TAUS og NoTa ved Unn Røyneland (NRK Språkteigen 15. jan. 2006. Hør innslaget)
 • Mer fra NoTa (NRK Språkteigen 6. jan. 2006. Hør innslaget)
 • Om NoTa-prosjektet (NRK Språkteigen 18. des. 2005. Hør innslaget)
 • Om talespråkskorpus, spesielt Big Brother (Kanal24, Rett hjem 3. nov. 2005. Hør innslaget)
 • Oslo-dialekter viskes ut (NRK Østlandssendingen 31. okt. 2005. Hør innslaget)
 • Oslo-dialekter viskes ut (NRK Kulturnytt 31. okt. 2005. Les omtalen, hør innslaget)
 • Om talemål - og grammatikk (NRK P1 Norgesglasset, 11.mai 2005)
 • Om grammatikkontrollen (NRK P1 Norgesglasset, 7.mars 2005)
 • Big Brother-korpuset (NRK1 TV, Typisk norsk, 31. mars 2005. Les omtalen)
 • Om ord i hip hop-miljøet (Radio Nova, Yo! McT!, 18 juni 2004)
 • Om GREI-prosjektet (P4, Naturligvis 21. oktober 2003)
 • Å snakke med delfiner (NRK Østlandssendingen, Lang lunsj, 18. juni 2003)
 • Om Big Brother (NRK Petre, Pullover, 1. november 2001)
 • Om Big Brother NRK P2, Språkteigen, 8. november 2001)

   

Internett

 

Publisert 21. okt. 2011 19:55 - Sist endret 25. aug. 2022 12:38