IT-støtte i forskning på HF

Tekstlaboratoriet gir IT-støtte til forskere, stipendiater og masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. Vi tilbyr brukerstøtte til eksisterende korpus og programvare, men også til utvikling av skreddersydde teknologiske løsninger for databaser og korpus.

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje.Tekstlaboratoriet hjelper til med alt fra korpussøk til tekstprosessering, både ved å løse oppgaver for forskere og studenter, men også ved å lære dem opp til å løse oppgavene selv. Eksempler på små og store oppgaver vi har arbeidet med på HF:

 • Oslo Parallel Corpus ( i samarbeid med språklige fagmiljøer ved ILN, ILOS og IKOS)
 • Oslo multilingual Corpus, OMC (ILOS)
 • SKRIV-korpuset (Norsk som andrespråk, ILN)
 • Lege-pasient-korpuset (samtaleforskning, ILN og Helstetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus)
 • Korpus av musikktekster (IMV)
 • EngL2, talemålskorpus med norske ungdommer som snakker engelsk (UV og ILN)
 • PROIEL, Tekstlaboratoriet var med i utviklingen av web-grensesnittet for søking og annotering av dataene i prosjektet, og drifter databasen og web-grensesnittet. (IFIKK)
 • RuN (ILOS)
 • Webpublisering og bearbeiding av The Horace Database (IFIKK)
 • Webgrensesnitt for Sidaama-database (ILN)
 • Database og webgrensesnitt for prosjektet Billedlighet ved norske substantiv, verb og adjektiv. (ILN)
 • Bearbeiding av data fra Oslo-testen (ILN)
 • Lage program for å finne fonologiske naboer (ILN)
 • Opplæring i søkespråket SQL (ILOS, ILN)
Publisert 18. des. 2012 11:47 - Sist endret 25. feb. 2021 11:44